Ngjarja e rëndë që ndodhi më 31 dhjetor ku u vranë dy motrat Kristina dhe Zhaneta Metani nga 59-vjeçari Përparim Ademi vijon të mbetet plot me detaje dhe pikëpyetje mbi marrëdhënien që këto persona kishin bashkë. Djali i Përparimit, Kristo Tela ka publikuar mesazhet kërcënuese që ka marrë pas ngjarjes së rëndë. Gjatë një emsioni televiziv ai tha se është kërcënuar nga Bashkim Metani (vëllai i motrave të vrara), i cili sipas tij është betuar për hakmarrje.

“Është kërcënuar motra që është shurdh-memece, atë e kanë falur ndoshta se u ka ardhur keq, por mua jo, jam shumë i bindur që do marrin gjak te unë. Sipas mesazheve të Bashkim Metanit ka thënë që: ‘do villni gjakun e motrave të mia që kanë vdekur’. Kërkoj nga shteti vetëm mbrojtje asgjë tjetër, më rrezikohet jeta. Sot nuk dalim dot as deri në ballkon”, u shpreh ai i shqetësuar.

The serious event that took place on December 31, where two sisters Kristina and Zhaneta Metani were killed by 59-year-old Përparim Ademi, continues to be full of details and questions about the relationship that these people had together. The son of Progress, Kristo Tela has published the threatening messages he received after the serious event. During a TV show, he said that he was threatened by Bashkim Metani (the brother of the killed sisters), who according to him swore revenge.

“My sister was threatened because she is deaf-mute, they probably forgave her because they felt sorry for her, but not me, I am very convinced that they will take blood from me. According to Bashkim Metani’s messages, he said: “you will shed the blood of my dead sisters”. I only ask the state for protection, nothing else, my life is in danger. “Today we can not even go to the balcony,” he said anxiously