Në emisionin “Shqiptarët për shqiptarët” u transmetua historia e një vajze nga Rrësheni. Ajo quhet Jonida dhe jeta e saj ka qenë e mbushur me shumë vështirësi, pasi është jetime. Ajo s’ka festuar kurrë një ditëlindje dhe s’ka shijuar dot kurrë kënaqësinë e një torte me qirinj, pasi e ëma nuk ka mundësitë e duhura për t’ia plotësuar kushtet.

Mes lotësh, Jonida tha: Kurrë nuk kam festuar asnjë ditëlindje si gjithë të tjerët, kurrë, vetëm kur më kanë ftuar unë thosha po unë do kem ndonjë dhuratë ndonjë tortë, të paktën të isha dhe unë si fëmijët e tjerë, nuk e festojmë dot, vetëm bukë të përditshme kemi. Mami ma fsheh nuk ma tregon, ajo nuk ka mundësitë e duhura, ishte në vështirësi, për ne për vete, nuk e shikoja dot ashtu duke qarë.

In the show “Albanians for Albanians” was told the story of a girl from Rrëshen. Her name is Jonida and her life has been filled with many difficulties, as she is an orphan. She has never celebrated a birthday and has never enjoyed the pleasure of a candle cake, as her mother does not have the necessary opportunities to meet her conditions.

Between tears, Jonida said: I have never celebrated a birthday like everyone else, never, only when I was invited I said yes I will have a gift some cake, at least if I were and I like other children, we can not celebrate , we only have daily bread. Mom hides me does not tell me, she does not have the right opportunities, she was in trouble, for us for myself, I could not see her crying.