Janë zgjedhur emrat e delegatëve të PS-së për në Kongres. Përmes votimit një antër një votë ky proces ka përfunduar edhe në Belsh.
Risia në këtë kongres është përfaqësimi i grave në masën 50 për qind.
Pas zgjedhjes së tyre, delegatëve iu dhanë formularët e dekriminalizimit për t’u plotësuar. Disa prej delegatëve kanë pranuar të dorëhiqen, për shkak të pasigurive me të shkuarën e tyre penale. Kjo bëri që përqindja e grave në listën përfundimtare të delegatëve ta kalojë 50 përqindëshin.
Emrat e kandidatëve të PS nga Belshi janë:
Kujtim Dervishi
Liljana Kullolli
Irma Elezi
Aurjola Bezati
Vullnet Idrizi

The names of SP delegates to Congress have been chosen. By voting one member one vote this process has also ended in Belsh.
The innovation at this congress is the representation of women at 50 percent.
After their election, delegates were given decriminalization forms to fill out. Some of the delegates have agreed to resign because of uncertainties with their criminal past. That made the percentage of women on the final list of delegates more than 50 percent.
The names of SP candidates from Belshi are:
Kujtim Dervishi
Liljana Kullolli
Irma Elezi
Aurjola Bezati
Will Idrizi