Partia Socialiste bëri publike dje emrat e 711 delegatëve të kongresit të saj zgjedhor, që do të zhvillohet në fund të muajit shkurt.

Delegatët zyrtarë kanë dalë nga votimi i anëtarësisë përmes parimit një anëtar, një votë, në çdo bashki të vendit, ndërsa risia në këtë kongres është përfaqësimi i grave në masën 50 për qind. Votimi për delegatët e kongresit u zhvillua më 16 nëntor. Por duket se kjo përqindje është tejkaluar, për shkak të procesit të dekriminalizimit.

Delegatët nga Elbasan:

Andromeda Poloska, Aurel Kaja, Adi Qose, Dasantila Tahiraj, Aulona Bylykbashi, Hektor Çiftja, Eva Bica, Zana Rapa, Klevis Çullhaj, Blerina Duka, Lorena Balliu, Qazim Sejdini, Areta Kumria, Ervin Saraçi, Danjela Shuli, Ardit Demiri, Esmeralda Mallosi, Gentian Guni, Bukurosh Stafa, Faik Gjolena, Fanije Karaj, Arben Asllani, Hatixhe Pema, Elona Hasankolli, Erald Gjeli, Elona Kaçi, Etleva Mezini, Behar Tashi, Kostandin Bica.

The Socialist Party announced yesterday the names of its 711 electoral congressional delegates, to be held at the end of February.

Official delegates have emerged from the membership vote through the principle of one member, one vote, in each municipality of the country, while the novelty in this congress is the representation of women at 50 percent. Voting for congressional delegates took place on November 16. But this percentage appears to have been exceeded, due to the decriminalization process.

Delegates from Elbasan:

Andromeda Poloska, Aurel Kaja, Adi Qose, Dasantila Tahiraj, Aulona Bylykbashi, Hektor Couja, Eva Bica, Zana Rapa, Klevis Çullhaj, Blerina Duke, Lorena Balliu, Qazim Sejdini, Areta Kumria, Ervin Saraçi, Danjela Shuli, Ardit Malli , Gentian Guni, Bukurosh Stafa, Faik Gjolena, Fanije Karaj, Arben Asllani, Hatixhe Pema, Elona Hasankolli, Erald Gjeli, Elona Kaçi, Etleva Mezini, Behar Tashi, Kostandin Bica.