Në një kohë si kjo kur miliona njerëz janë të mbyllur prapa dyerve, lindin koha dhe mundësia për të mësuar mbi misionet kërkuese të NASA-s në hapësirë, ku në të ardhmen njerëzit llogaritet se mund t’i shpëtojnë epidemive që po bëhen normale në Tokë.

Programi i ri i agjencisë hapësinore amerikane NASA ka shkuar përtej uljes në Hënë e Mars, teksa sonda e saj Juno ka fluturuar gjatë rreth Jupiterit, si dhe ka studiuar Putonin dhe hënat e tij prej vitit 2015.

Ajo ka dërguar ne Toke pamje të mahnitshme, dhe tashmë pritet të fluturojë më tej në Brezin Kuiper, rreth një miliardë milje larg orbitës së Neptunit.

Juno arriti më në fund pranë Jupiterit në korrik 2016 dhe prej atëherë vazhdon të forografojë planetin gjigand. Vetëm kohët e fundit janë publikuar fotot nga gjigandi i gaztë 484 milionë milje larg tokës, duke treguar format rënqethëse të hemisferës së tij jugore.

Detaje të sofistikuara të hemisferës jugore të Jupiterit të marra nga mjeti i NASAs. Juno. Pamja është përforcuar më ngjyra për të evidentuar “Rradhën e Perlave” që janë 8 stuhi të mëdha në një vorbull drejt jugut të planetit.

At a time like this when millions of people are locked behind doors, the time and opportunity arises to learn about NASA’s space exploration missions, where in the future humans are estimated to be able to escape the epidemics that are becoming normal on Earth. .

NASA’s new space program has gone beyond landing on the Moon and Mars as its Juno spacecraft has long flown around Jupiter and studied Puton and its moons since 2015.

She has sent amazing views to Earth, and is now expected to fly further into the Kuiper Belt, about a billion miles away from Neptune’s orbit.

Juno finally arrived near Jupiter in July 2016 and has since continued to photograph the giant planet. Only recently have photos of the gas giant 484 million miles away from Earth been published, showing the terrifying shapes of its southern hemisphere.

Sophisticated details of the southern hemisphere of Jupiter taken from the NASA spacecraft. Juno. The view is enhanced with color to highlight the “Pearl Line” which are 8 large storms in a vortex to the south of the planet.