Sonda e NASA-s në Mars, Curiosity, ka sjellë të tjera imazhe se si duket planeti i kuq. Daily Mail shkruan se fotoja e publikuar është bashkim i më shumë se 1.000 imazheve nga Marsi, që janë shkrepur gjatë 2019-s.

Kjo është një ndër fotografitë me rezolucionin më të lartë të bëra ndonjëherë në planet. Panorama tregon “Glen Torridon”, një zonë anash Malit Sharp, të cilin po e eksploron Curiosity. Pamjet janë shkrepur gjatë 24 Nëntorit dhe 1 Dhjetorit.

Curiosity fotografon imazhe në orën 14:00 drekës çdo ditë, në mënyrë që drita të jetë e plotë në çdo shkrepje. Zona “Glen Torridon” është një zonë me depozita të mëdha argjile. Curiosity ndodhet aty për të hetuar pikërisht këtë gjë.


NASA’s Mars probe, Curiosity, has brought more images of what the red planet looks like. The Daily Mail says the published photo is a merger of more than 1,000 images from Mars that were taken during 2019.

This is one of the highest resolution photos ever taken on the planet. The panorama shows Glen Torridon, an area off Sharp Mountain that Curiosity is exploring. The images were shot during 24 November and 1 December.

Curiosity captures images at 2pm daily, so that light is complete in every shot. The Glen Torridon Zone is an area of ​​large clay deposits. Curiosity is there to investigate exactly this.