Xhepat e vegjël të akullit në Hënë mund të sigurojnë mjaftueshëm ujë të pijshëm, oksigjen dhe karburant për raketat kozmike, të mjaftueshme për të mbështetur një koloni hënore, pretendojnë shkencëtarët e Nasa.

Ditën e sotme, NASA ka konfirmuar se ka ujë në sipërfaqen e ndriçuar të hënës nga dielli.

Më parë, studiuesit kishin spekuluar se uji ishte i pranishëm në sipërfaqen hënore falë provave inkurajuese, por jo përfundimtare.

Tani, dy studime të botuara në Nature Astronomy tregojnë se këto të dhëna paraprake nuk ishin të pabaza dhe me të vërtetë ka ujë në hënë.

Duke folur në një konferencë shtypi, zyrtarët e NASA thanë se uji është gjetur në sipërfaqen e Hënës të ndricuar nga drita e diellit dhe jo vetëm në të ashtuquajturat ‘kurthe të ftohtë’.

NASA gjithashtu njoftoi se ‘kurthet e ftohta’, zona të cilat janë përgjithmonë në hije, përmbajnë deri në 15,000 milje katrore (40,000 km katrore) ujë të ngrirë në Hënë.

Zbulimi do të thotë që misionet e ardhshme në sipërfaqen e Hënës mund të zgjasin duke përdorur këto xhepa me ujë të ngrirë.

Astronautët mund të përdorin burimin natyror, i cili mund të ketë mbërritur përmes kometave ose erës diellore dhe ta shndërrojnë atë në oksigjen ose ujë të pijshëm për të mbajtur mjaftueshëm një koloni njerëzore.

Shkencëtarët gjithashtu thonë se uji mund të përdoret për të bërë karburant për raketat dhe ulje të kostove të misionit për të bërë më të lehtë dhe më të lirë udhëtimet ndërplanetare në hapësirë./ Dailymail/

https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2020/10/26/7061014293399751204/640x360_MP4_7061014293399751204.mp4?_=1

Small ice pockets on the Moon can provide enough drinking water, oxygen and fuel for space rockets, enough to support a lunar colony, NASA scientists claim.

Today, NASA has confirmed that there is water on the moonlit surface of the sun.

Earlier, researchers had speculated that water was present on the lunar surface thanks to encouraging but not conclusive evidence.

Now, two studies published in Nature Astronomy show that these preliminary data were not unfounded and there really is water on the moon.

Speaking at a news conference, NASA officials said the water was found on the surface of the moon illuminated by sunlight and not just in so-called ‘cold traps’.

NASA also announced that ‘cold traps’, areas that are permanently in the shade, contain up to 15,000 square miles (40,000 square kilometers) of frozen water on the Moon.

The discovery means that future missions to the lunar surface could be extended using these frozen water pockets.

Astronauts can use the natural resource, which may have arrived through comets or the solar wind, and convert it into oxygen or drinking water to sustain enough of a human colony.

Scientists also say the water could be used to fuel rockets and reduce mission costs to make interplanetary space travel easier and cheaper.