Kryeinspektori i Përgjithshëm Shkëlqim Hajdari mahnitet nga Gramshi. As polici, as ushtri… qyteti më i vetedukuar që më kanë parë sytë

Kryeinspektori i Përgjithshëm Shkëlqim Hajdari është mahnitur nga qytetaria dhe mënyra se si ky qytet po e menaxhon situatën e krijuar nga koronavirusi.

Në kuadër të inspektimeve në gjithë Shqipërinë, e në rastin konkret në qytetet e qarkut të Elbasanit, z. Hajdari ka shkuar në Gramsh dhe është befasuar. Asnjë banor në rrugë, as polici, as ushtri, por vetë qytetarët të ndërgjegjësuar zbatojnë me përpikmëri masat e ndërmarra.

Kjo i ka bërë shumë përshtypje kryeinspektorit që është shprehur se këtu qëndron çelsi për të mos u prekur nga virusi vdekjeprurës dhe se Gramshi duhet të merret shembull.

Ja çfarë ka thënë Kryeinspektori Shkëlqim Hajdari përmes një video të realizuar në qendër të këtij qyteti:

Ndodhemi në qytetin e Gramshit të nderuar miq, dhe nëse doni të merrni dijeni pse Gramshi nuk ka asnjë të infektuar nga Covidi-19 është pikërisht kjo situatë.

Ora është 3 pa një çerek, pra 14.45 dhe në Gramsh nuk ka asnjë njeri duke lëvizur. Janë të gjithë të mbyllur nëpër shtëpi. Dhe gjëja më e bukur është se nuk ka as polici as ushtri. Dmth nëse ka një qytet të vetedukuar në këtë situatë lufte që jemi, unë e konstatoj gjatë inspektimeve që po bëjmë në qarkun e Elbasanit.

Merrni shembull nga Gramshi sepse ky është çelësi që ju mbron nga virusi vdekjeprurës. Ju përshëndes!

Kryeinspektori i Përgjithshëm Shkëlqim Hajdari drejton Inspektoriatin e përgjithshëm që ka në varësi inspektoriatet e tjera dhe varet direkt nga Kryeministri Rama.

 

Chief Inspector General Shkelqim Hajdari is amazed by the citizenry and the way this city is managing the situation created by the coronavirus.

In the framework of inspections throughout Albania, and in the concrete case in the cities of Elbasan district, Mr. Hajdari went to Gramsh and was surprised. No resident on the street, neither the police nor the army, but the conscious citizens themselves strictly implement the measures taken.

This has impressed the chief inspector who has said that the key here is not to be affected by the deadly virus and that Gramsci should be taken as an example.
Here’s what Superintendent Shkelqim Hajdari said in a video made in the center of this city:

We are in the city of Gramsh Dear friends, and if you want to know why Gramsh has no Covidi-19 infected this is exactly the situation.
The time is 3 without a quarter, so 14.45 and there is no one moving in Gramsh. They’re all locked in the house. And the funniest thing is that there are neither police nor army. That is, if there is a self-educated city in this war situation that we are in, I ascertain it during our inspections in Elbasan district.
Take the example of Gramsci because this is the key that protects you from the deadly virus. I salute you!

Chief Inspector General Shkelqim Hajdari heads the General Inspectorate, which is subordinate to other inspectorates and is directly dependent on Prime Minister Rama.