Telefonata e fundit e Hekuran Billës ka qenë me 26-vjeçaren, Adjola Lakra, e arrestuar dje nga policia si personi që shërbeu si karrem për lokalizimin e Billës nga autorët e vrasjes.

Mësohet se ajo është shtyrë prej Viktor Markut dhe Sebastian Malit që të krijojë njohje dhe lidhje me viktimën, duke përgatitur kështu një plan perfekt deri në realizimin e tij.

Adjola Lakra njoftonte Sebastian Malin, për lëvizjet e të dashurit të saj.

Pasi la takim me të, 26-vjeçarja ka informuar Malin për vendndodhjen e Hekuran Billës.

Në momentin e vrasjes, ajo ka qenë duke folur në telefon me Billën dhe telefonata ka qëndruar hapur edhe pas ekzekutimit.

E reja kishte lënë takim me Hekuran Billën në vendin ku ai mbeti i vrarë. Ka qenë pikërisht telefonata e fundit e viktimës një nga indiciet e policisë për të vënë në vëzhgim dhe përgjim 26-vjeçaren.

Më pas, nga kamerat e sigurisë shihet se pas ekzekutimit, Lakra shfaqet nën shoqërinë e Sebastjan Malit, teksa dorëzonte makinën tip Nissan Mica, të marrë me qira për të ruajtur lëvizjet e Hekuran Billës.

Hekuran Billa’s last phone call was with 26-year-old Adjola Lakra, who was arrested yesterday by the police as the person who served as bait for the location of Billa by the perpetrators of the murder.

It is learned that she was pushed by Viktor Marku and Sebastian Mali to establish acquaintance and connection with the victim, thus preparing a perfect plan until its realization.

Adjola Lakra informed Sebastian Malin about the movements of her boyfriend.

After leaving a meeting with her, the 26-year-old informed Mali about Hekuran Billa’s whereabouts.

At the time of the murder, she was talking on the phone with Billa and the phone call remained open even after the execution.

The young woman had left a meeting with Hekuran Billa at the place where he was killed. It was the victim’s last phone call that was one of the police indications to put the 26-year-old under surveillance and interception.

Subsequently, security cameras show that after the execution, Lakra appears in the company of Sebastjan Mali, while handing over the Nissan Mica type car, rented to maintain the movements of Hekuran Billa.