Gjyqtari Tomor Kullolli do shqyrtojë të hënën në 26 prill masat e sigurisë për 11 personat e arrestuar në Elbasan. Ndërkohë nga ekspertiza e gëzhoja te gjetura ne vendngjarjen e masakrës se Elbasanit rezulton se ish oficeri i RENEA-s ka qëlluar vetëm 7 herë, ndërsa nga një pistolete izraelite e cila ende nuk është gjendur janë kryer 13 qitje. Hetimet e deritanishme përjashtojnë nga autorësia Klement Xharrin i cili është në kërkim. Kush qëlloi? mbetet ende e paditur.

Aktet e ekspertimit të gëzhojave, kane zbuluar se 7 plumba janë qëlluar nga arma “Glock” 9 mm e përdorur në këtë krim nga ish-efektivi i RENEA-s, Arbër Papleka.

Ky grumbull gëzhojash është konstatuar në një vend, ndërsa 13 gëzhoja të tjera janë gjendur në një pozicion tjetër, të cilat besohet se janë qitur nga një pistoletë e prodhimit Izraelit dhe mendohet se me të janë plagosur ish-polici i RENEA-s, Emiljano Prenga dhe ish-polici tjetër Pavlo Vuksani.

Deri në këtë fazë të hetimit, policia ka lançuar emrin e Klemend Xhaferit, që ka qëlluar drejt grupit të ish-policëve. Por dëshmitarë të tjerë në vendngjarje tregojnë se Xhaferi ka mbërritur në vendngjarje shumë shpejt pasi ka shtëpinë rreth 50 metra larg vendit të krimit.

Disa nga dëshmitarët në polici, kanë pohuar se Xhaferi nuk ka qëlluar me armë, por ka qenë një person tjetër që ka hapur zjarr.

Lidhur me këtë çështje prokuroria e Elbasanit do kërkojë masën e “arrestit në burg” për të gjithë personat e arrestuar.

Cështja do te shqyrtohet nga gjyqtari i Elbasanit, Tomor Kullolli, dhe seanca për caktimin e masës së sigurisë, pritet të zhvillohet ditën e hënë në datën 26 prill 2021, një ditë pas përfundimit të procesit të votimit.

Judge Tomor Kullolli will review the security measures for the 11 people arrested in Elbasan on Monday, April 26. Meanwhile, from the expertise and cartridges found at the scene of the Elbasan massacre, it results that the former RENEA officer fired only 7 times, while from an Israeli pistol, which has not been found yet, 13 shots were fired. The investigations so far exclude from the authorship Klement Xharri who is wanted. Who shot? remains still unknown.

The acts of the cartridge examination, have revealed that 7 bullets were fired from the “Glock” 9 mm weapon used in this crime by the former RENEA effective, Arbër Papleka.

This cartridge case was found in one place, while 13 other cartridges were found in another position, which are believed to have been fired from an Israeli-made pistol and are thought to have injured former RENEA police officer Emiliano Prenga. and other former police officer Pavlo Vuksani.

Until this stage of the investigation, the police have launched the name of Klemend Xhaferi, who shot at the group of former police officers. But other witnesses at the scene show that Xhaferi arrived at the scene very quickly as he has the house about 50 meters away from the crime scene.

Some of the witnesses in the police have claimed that Xhaferi did not shoot with a weapon, but it was another person who opened fire.

Regarding this case, the Elbasan Prosecutor’s Office will request the measure of “arrest in prison” for all arrested persons.

The case will be reviewed by the judge of Elbasan, Tomor Kullolli, and the session for imposing the security measure is expected to take place on Monday, April 26, 2021, one day after the end of the voting process.