Mexhit Picari vrau me 5 plumba ish-dhëndrin e tij në mes të lokalit, bashkëshortin e vajzës në proces divorci, Kudret Saliaj 41 vjeç, pak minuta para seancës së 5-të, pasi më parë gjykata kishte vendosur që fëmijet t’i lërë la me babanë.

Pamje të reja vijnë pas ekzekutimit të Kudret Saliajt nga ish-vjehrri i tij Mexhit Picari në qendër të një lokali në Tiranë. Siç shihet nga video shihet viktima i shtrirë dhe i mbuluar në gjak, ndërkohë që avokati Adriatik Cama shihet në këmbë. Sakaq një grua, e cila nuk dihet nëse është e afërme e viktimës, ulëret e frikësuar.

Mexhit Picari killed with 5 bullets his ex-boyfriend in the middle of the bar, the husband of the girl in the process of divorce, Kudret Saliaj 41 years old, a few minutes before the 5th session, after the court had previously decided to leave the children with father.

New images come after the execution of Kudret Saliaj by his ex-father-in-law Mexhit Picari in the center of a bar in Tirana. As seen from the video, the victim is seen lying and covered in blood, while the lawyer Adriatik Cama is seen standing. Suddenly a woman, who is not known if she is a relative of the victim, screams in fear.