Singapori po ofron para për të inkurajuar njerëzit të kenë fëmijë gjatë pandemisë së koronavirus.

Shqetësimi që ka ky vend është që qytetarët ndërsa po luftojnë me stresin financiar dhe pushimin nga puna, po shtyjnë planet e tyre për t’u bërë prindër.

“Ne kemi marrë njoftime se Covid-19 ka bërë që qytetarët të cilët aspirojnë të bëhen me fëmijë po shtyjnë planet e tyre të prindërimit,” tha Zëvendës Kryeministri i Singaporit Heng Swee Keat.

Heng u shpreh se detajet rreth shumave dhe mënyrës se si do të bëhen pagesat, do të shpallen në një datë të mëvonshme. Ndërkohë që kjo shtysë financiare vjen pas sistemit aktual të bonuseve për foshnje që ka Singapori, ku ata që kualifikohen kanë përfitime rreth 10,000 dollarë për fëmijë.

Singapori ka luftuar me dekada që të rrisë nivelin e lindjeve ndërkohë që fqinjët e saj si Indonezia dhe Filipnet, po përballen me rritje masive të shtatzënive që nga bllokimet e koronavirusit

 

Singapore is offering money to encourage people to have children during the coronavirus pandemic.

The concern of this country is that citizens, while struggling with financial stress and dismissal, are pushing their plans to become parents.

“We have received reports that Covid-19 has prompted citizens aspiring to have children are postponing their parenting plans,” said Singapore Deputy Prime Minister Heng Swee Keat.

Heng said details about the amounts and how the payments will be made will be announced at a later date. While this financial boost comes after the current baby bonus system that Singapore has, where those who qualify have benefits of around $ 10,000 per child.

Singapore has struggled for decades to raise birth rates while its neighbors, Indonesia and the Philippines, are facing massive pregnancies since coronavirus blockades.