24 patenta janë pezulluar në aksin Sauk-Teg-Kashar, për shkak tw shpejtësisë së frikshme të mjeteve por edhe drejtimit nën efektin e alkoolit.

Nga 24 patenta të pezulluara, 13 janë për shpejtësi të lartë dhe 11 për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit. Në aksin Sauk-Teg-Kashar janë kapur shoferë, që lëviznin me shpejtësi të frikshme deri në 202 km/h dhe vetëm në 4 orë e 30 minuta janë pezulluar 13 patenta për shpejtësi tej normave të lejuara.

“Monitorim në Sauk-Teg-Kashar. 24 Leje Drejtimi të pezulluara, nga këto 13 për shpejtësi deri 2.5 herë më shumë se norma e lejuar dhe 11 për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit.

Kontrolle parandaluese, në rrugët e evidentuara me risk për aksidente rrugore me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë rrugore gjatë fundjavës

Shpejtësi të frikshme 188 km/h deri ne 202 km/h në rrugën e Tegut, Për 270 minuta kontroll me radar u pezulluan 13 patenta për shpejtësi nga 142 km/h deri në 202 km/h.

Ndërkohë kontrollet kanë vijuar dhe vijojnë në rrugët e kryeqytetit duke përdorur dragerat dhe si rezultat i kontrolleve deri në këto momente janë evidentuar 11 drejtues mjetesh duke drejtuar mjetet nën ndikimin e alkoolit në masë që varionte nga 0.35 mg/l deri 0.44 mg/l”, thuhet në njoftimin e policisë.

 

24 patents have been suspended on the Sauk-Teg-Kashar axis, due to the frightening speed of the vehicles but also the driving under the influence of alcohol.

Of the 24 patents suspended, 13 are for high speed and 11 for driving under the influence of alcohol. Drivers were caught on the Sauk-Teg-Kashar axis, moving at breakneck speeds of up to 202 km / h, and in just 4 hours and 30 minutes, 13 speeding licenses were suspended.

“Monitoring in Sauk-Teg-Kashar. 24 Suspended Driving Licenses, of these 13 for speeds up to 2.5 times faster than the allowed norm and 11 for driving under the influence of alcohol.

Preventive controls on roads identified with risk of road accidents in order to increase road safety parameters during the weekend

Frightening speeds 188 km / h up to 202 km / h on Tegut road. For 270 minutes of radar control, 13 patents for speeds from 142 km / h to 202 km / h were suspended.

Meanwhile, the controls have continued and continue in the streets of the capital using draggers and as a result of the controls so far, 11 drivers have been identified driving under the influence of alcohol in a mass that varied from 0.35 mg / l to 0.44 mg / l “, said in the police notice.