Godet sërish i famshi Noja, me një foto të publikuar në rrjetet sociale duke u lutur në Kishën e e Laçit. Me sa duket personazh më i përfolur i ditëve të fundit, është besimtar i krishterë.

E megjithatë, pas ngjarjes që habiti të gjithë vendin shkodrani Noja, provon fatin. Ai shfaqet duke u lutur në Kishën e Laçit. Por për cilin mëkat po lutet Noja që t’i falet?

Noah seeks forgiveness for sins, appears praying in the Church of Laç

The famous Noja hits again, with a photo published on social networks praying in the Church of Laç. Apparently the most talked about character of the last days, he is a Christian believer.

And yet, after the event that surprised the whole country, Noja from Shkodra tries her luck. He appears praying in the Church of Laç. But for what sin is Noah praying to be forgiven?