Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Korçë, Stacioni i Policisë Kufitare Kapshticë njoftojnë për shtyrjen e bllokimit të kalimit në Kapshticë.

Autoritetet e Policisë Greke, në vijim të masave të marra nga qeveria greke mbi përballimin e situatës së krijuar për shkak të pandemisë COVID-19, kanë njoftuar palën shqiptare për shtyrjen e afatit të bllokimit të Pikës së Kalimit Kufitar Kapshticë, deri në datën 19.04.2021.

Deri në këtë datë, dalja nga Shqipëria dhe hyrja drejt Greqisë nëpërmjet kësaj pike kalimi, vijon të jetë e mbyllur.

Ndërsa dalja nga Greqia dhe hyrja drejt vendit tonë, do të jetë e lejuar nga ora 06:00 deri në orën 22:00, për të gjithë shtetasit dhe kategoritë e mjeteve.

Deadline postponed / Passage to Greece from Kapshtica blocked until April 19, entry into Albania for all citizens and vehicles

Korça Local Directorate of Border and Migration, Kapshtica Border Police Station announces the postponement of the blockade of the crossing in Kapshtica.

The Greek Police authorities, following the measures taken by the Greek government on coping with the situation created due to the COVID-19 pandemic, have notified the Albanian side of the extension of the blockade of the Kapshtica Border Crossing Point, until 19.04. 2021.

Until this date, the exit from Albania and the entrance to Greece through this crossing point, continues to be closed.

While leaving Greece and entering our country, will be allowed from 06:00 to 22:00, for all citizens and vehicle categories.