Nga Martin Evans

Një gangster shqiptar i burgosur për 27 vjet për kontrabandë me sasi të mëdha heroine dhe kokainë në Britani ka bërë një tallje me drejtësinë duke drejtuar një llogari në rrjetet sociale nga qelia e tij e burgut.

Duke pozuar me anëtarët e tjerë të bandës, Valjet Pepaj, madje e ka përdorur Instagramin për të flirtuar me gratë nga jashtë, duke u mburrur se ai pret të jetë i lirë për katër vjet.

31-vjeçarit iu dha një dënim i gjatë në Prill 2018 pasi pranoi tre akuza për komplot për të furnizuar me ilaçe të Klasit A.

Ai u burgos së bashku me dy burra të tjerë pas një operacioni të fshehtë gjashtë mujor të policisë i cili rezultoi në kapjen e 50 kilogramë heroinë dhe kokainë, me vlerë më të madhe se 2 milion.

Pepaj besohej të ishte kreu i një bande kriminale të pamëshirshme shqiptare të organizuar që po dilte në tregun e tregtisë së drogës në MB.

Kur u burgos, një detektiv i vjetër në Scotland Yard tha: “Dënimi pasqyron nivelin e kriminalitetit në të cilin ishin përfshirë të pandehurit dhe duhet të shihet si një parandalues ​​i fortë për të tjerët që përfshihen në importimin dhe shpërndarjen e barnave të Klasës A.”

Por tani është zbuluar se ai dhe disa nga ish anëtarët e tij të bandës kanë përdorur celularë të paligjshëm në burg për të mbajtur kontakte me familjet dhe miqtë e tyre përmes mediave sociale.

Llogaritë private në Instagram, që The Telegrafi ka parë, tregojnë Pepaj duke pozuar me veshje projektuesi në qelinë e tij me të burgosurit e tjerë.

Në foton më poshtë ai mund të shihet së bashku me gangsterin tjetër shqiptar, Edi Vyzaj (majtas), i cili u burgos për 18 vjet për rolin e tij në të njëjtën komplot kontrabandë droge.

Në prag të Krishtlindjes Pepaj postoi një mesazh për familjen dhe miqtë e tij i cili u tha: “Duke i uruar të gjithëve shumë Gëzuar Krishtlindjen.”

Të nesërmen Vyzaj postoi një video në mediat sociale të tij me një të burgosur tjetër të kompletuar me një parullë ironike Covid-19, ‘Rri në shtëpi’.

Pak pas orës 16 të ditës së Krishtlindjes, Pepaj gjithashtu kishte një shkëmbim të gjatë në Instagram me një reporter të fshehtë shqiptar që paraqitej si një femër që donte të bënte njohjen e tij.

Kur u pyet se ku jetonte Pepaj u përgjigj: “Unë jetoj në Angli në burg”. I shtypur për sa kohë i duhej të shërbente, ai hodhi sytë mbi realitetin dhe tha: “Unë duhet të bëj edhe katër vjet”.

I pyetur nëse ishte i lejuar të kishte një celular në burg ai u përgjigj: “Nuk lejohet por ne e kemi atë.”

Të nesërmen dyshja shkëmbyen përsëri mesazhe dhe këtë herë reporteri tha se ajo nuk besonte se ai ishte në burg dhe i kërkoi që ta provonte atë.

Në atë moment Pepaj dërgoi një video të shkurtër që tregon hekurat në qelinë e tij. Pepaj më pas dërgoi një video të shkurtër që tregon dritaret e burgut të tij.

Gazetari i fshehtë më pas sugjeroi që ata të flisnin drejtpërdrejt në WhatsApp dhe i kërkoi atij që të siguronte numrin e tij të telefonit celular të cilin ai e bëri, duke i thënë asaj ta telefononte pas orës 16:00

Illegalshtë e paligjshme që të burgosurit të kenë dhe të përdorin telefona celularë, por ata shpesh futen kontrabandë në burgje së bashku me kontrabandë të tjerë dhe ndërrojnë duart për deri në 1000 secili.

Çdo vit personeli i burgut gjen dhe konfiskon rreth 20,000 telefona dhe karta SIM dhe të burgosurit që kapen me pajisjet mund të përballen me dy vjet burg tjetër.

Një burim i shërbimit të burgut tha se autoritetet ishin vënë në dijeni të akuzave në lidhje me Pepaj dhe miqtë e tij duke përdorur celularë në qelitë e tyre dhe po shikonin çështjen.

Një zëdhënës i Shërbimit të Burgjeve tha: “Ne po shpenzojmë 100 milion £ për sigurinë e burgut, përfshirë skanuesit e trupit me rreze X, teknologjinë e bllokimit të sinjalit dhe qen të stërvitur për të nuhatur celularët.

“Kushdo që kapet me një telefon do të dënohet dhe do të përballet me dy vjet shtesë pas hekurave.”

Martin Evans

An Albanian gangster jailed for 27-years for smuggling huge quantities of heroin and cocaine into Britain has been making a mockery of justice by running a social media account from his prison cell.

Posing with fellow gang members, Valjet Pepaj, has even used Instagram to flirt with women on the outside, boasting that he expects to be free in four years.

The 31-year-old was given a lengthy sentence in April 2018 after admitting three counts of conspiracy to supply Class A drugs.

He was jailed alongside two other men following a six month undercover police operation which resulted in the seizure of 50 kilograms of heroin and cocaine, worth in excess of £2 million.

Pepaj was believed to be the head of a ruthless Albanian organised criminal gang that was muscling its way into the UK drug dealing market.

When he was jailed a senior Scotland Yard detective said: “The sentencing reflects the level of criminality these defendants were involved in and should be seen as a strong deterrent for others involved in the importation and distribution of Class A drugs.”

But it has now emerged that he and some of his former gang members have been using illegal mobile phones in prison to keep in contact with their families and friends via social media.

Private Instagram accounts, that The Telegraph has seen, show Pepaj posing in designer clothing in his cell with other inmates.

In the picture below he can be seen alongside fellow Albanian gangster, Edi Vyzaj (left), who was jailed for 18-years for his role in the same drug smuggling plot.

On Christmas Eve Pepaj posted a message to his family and friends which said: “Wishing everyone a very Merry Christmas.”

The following day Vyzaj posted a video on social media of him with another prisoner complete with an ironic Covid-19 slogan, ‘Stay Home’.

Just after 4pm on Christmas Day, Pepaj also had a long exchange on Instagram with an Albanian undercover reporter posing as a female who wanted to make his acquaintance.

When asked where he lived Pepaj replied: “I live in England in prison.” Pressed on how long he had to serve, he glossed over the reality and said: “I have to do four more years.”

Asked if he was allowed to have a mobile phone in prison he replied: “It’s not allowed but we have it.”

The following day the pair exchanged messages again and this time the reporter said she did not believe he was in prison and asked him to prove it.

At that point Pepaj sent a short video showing the bars on his cell. Pepaj then sent a short video showing the windows of his jail.

The undercover reporter then suggested they speak directly on WhatsApp and asked him to provide his mobile phone number which he did, telling her to call him after 4pm.

It is illegal for prisoners to have and use mobile phones, but they are often smuggled into jails along with other contraband and change hands for up to £1,000 each.

Each year prison staff find and confiscate around 20,000 phones and SIM cards and inmates who are caught with the devices can face up to two more years in prison.

A prison service source said the authorities had been made aware of the allegations about Pepaj and his friends using mobile phones in their cells and were looking into the matter.

A spokesman for the Prison Service said: “We are spending £100 million on prison security, including X-ray body scanners, signal-blocking technology and dogs trained to sniff out mobiles.

“Anyone caught with a phone will be punished and faces two additional years behind bars.”

Source: The Telegraph