Dy ditë pas mblodhi grupin parlamentar, pasditen e sotme në Elbasan e kishin radhën kryebashkiakët socialistë për të marrë porositë e kryeministrit Edi Rama. Fokusi është te zgjedhjet parlamentare që do të zhvillohen vitin tjetër.

Kryesocialisti kërkon angazhimin dhe mobilizim maksimal nga baza e partisë për të takuar dhe dëgjuar qytetarët, sidomos të lëkundurit. Objektivi u shpall dy ditë më parë, Edi Rama kërkon mandatin e tretë dhe për të arritur qëllimin fushata ka nisur që tani.

Mbledhja ka nisur dhe po vijon prej orës 16:00. Kreu i PS-së kërkon maksimumin nga kryetarët e bashkive dhe sidomos te ato njësi që janë prekur nga tërmeti dhe tashmë po vijon procesi i rindërtimit.

Fakti që vendosi që të shkonte vetë në drejtimin e qarkut politik në Durrës do të thotë se do të tentojë ta kthejë në një model, por edhe për të sheshuar problemet në këtë qark.

Takimi i sotëm do të jetë i mbyllur, ndryshe nga hera e parë, nuk është njoftuar të ketë mesazh publik.

Two days after convening the parliamentary group, this afternoon in Elbasan it was the turn of the socialist mayors to receive the orders of Prime Minister Edi Rama. The focus is on the parliamentary elections that will take place next year.

The Socialist leader demands maximum commitment and mobilization from the party base to meet and listen to the citizens, especially the shaky ones. The target was announced two days ago, Edi Rama is seeking a third term and to achieve the goal the campaign has already started.

The meeting has started and is continuing from 16:00. The SP leader demands the maximum from the mayors and especially in those units that have been affected by the earthquake and the reconstruction process is already underway.

The fact that he decided to go himself in the direction of the political district in Durrës means that he will try to turn it into a model, but also to smooth the problems in this district.

Today’s meeting will be closed, unlike the first time, it has not been announced to have a public message.