Michaela Seidl dhe partnerit i saj Valmir Bytyqit janë bërë prindër të katërnjakëve në Klinikën e Gjinekologjisë në spitalin e Augsburgut. Kjo gjë ndodh një herë në 100 vjet mesatarisht pa terapi të fertilitetit.

Të katër djemtë janë në gjendje shumë të shëndetshme dhe të gjithë peshonin 1.300 gramë.

Lindja zgjati tre minuta dhe së pari erdhi Leoni pastaj Luis, vazhdoi Aroni dhe në fund Beni.

Tani vogëlushët ndodhen në kujdesin intensive dhe ushqehen ende përmes një tubi gastrik, pasi duhej të vinin në jetë me prerje cezariane dy muaj më herët.

Ndërkohë prindërit vijnë çdo ditë për të përqafuar fëmijët e tyre dhe për ti parë ata si janë.

Michaela Seidl and her partner Valmir Bytyqi have become the parents of four children at the Gynecology Clinic at the Augsburg hospital. This happens once in 100 years on average without fertility therapy.

The four boys are in very healthy condition and all weighed 1,300 grams.

The birth lasted three minutes and first came Leon then Luis, continued Aaron and finally Ben.

The babies are now in intensive care and are still being fed through a gastric tube, as they had to come to life by cesarean section two months earlier.

Meanwhile parents come every day to hug their children and see how they are.