Valdete Mehanja nga Kosova ka një histori interesante. Ajo dhe familja e saj gjatë luftës së Kosovës kishin përfunduar në kampet e refugjatëve në Gjermani. Megjithatë, pas lirimit ajo ishte kthyer në vendlindje për t’u angazhuar pastaj si vullnetare e OKB-së në zona konfliktesh me refugjatë.

Fillimisht ishte caktuar të vepronte në Irak, më vitin 2004, e më pas edhe në Afganistan. Aty Valdetes i kishte lindur dëshira për një karrierë ushtarake dhe pasioni për fluturimin. Në Universitetin e Aeronautikës EMbry Riddle, Daytona Beach, Florida, Valdetja do t’i kryen studimet me sukses, për t’u aktivizuar më pas në disa formacione të ushtrisë amerikane.

Ajo sot, është lejtnante e dytë e ushtrisë amerikane dhe po përgatitet si pilote e helikopterëve Black Hawk. Valdeten Këshilli Amerikan i Emigracionit e ka ndëruar me çmimin e Trashëgimisë Amerikane.

Valdete Mehanja i është mirënjohëse Amerikës për çlirimin e vendlindjes dhe çlirimin e popullit shqiptarë.

Valdete Mehanja from Kosovo has an interesting story. She and her family ended up in refugee camps in Germany during the Kosovo war. However, after her release she had returned to her homeland to then engage as a UN volunteer in refugee conflict zones.

It was originally scheduled to operate in Iraq, in 2004, and later in Afghanistan. There Valdetes had a desire for a military career and a passion for flying. At EMbry Riddle University of Aeronautics, Daytona Beach, Florida, Valdetja will successfully complete her studies, to later become active in several US Army formations.

Today, she is the second lieutenant in the US Army and is training as a pilot of Black Hawk helicopters. Valdeten has been honored by the American Immigration Council with the American Heritage Award.

Valdete Mehanja is grateful to America for the liberation of her homeland and the liberation of the Albanian people.