Revista Forbes prezantoi 50 miliarderë të rinj në industrinë e kujdesit shëndetësor për vitin 2020.

Të listuarit më të shquar këtë vit janë shkencëtarët që qëndrojnë pas dy vaksinave më të suksesshme për koronavirusin – njëra e zhvilluar nga Pfizer dhe kompania gjermane e bioteknologjisë BioNTech dhe tjetra nga Moderna, e cila është i vendosur në Massachusetts.

Këto kompani kanë parë që vlera e tyre neto të rritet maksimalisht.

Pas tyre qendrojnë Ugur Sahin (BioNTech) dhe Stefan Bancel (Moderna).

Dhe ndërsa dy burrat ishin pothuajse të panjohur në fillim të vitit, fundi i këtij viti të vështirë për njerëzimin gjen llogaritë e tyre bankare me miliarda dollarë.

CEO i BioNTech, Sahin, i cili themeloi kompaninë me gruan e tij Ozlem Tureci, nuk zotëron asnjë aksion në kompani. Sot, megjithatë, pasuria e tij është 4.2 miliardë dollarë. Homologu i tij francez në Moderna, Stephane Bancell, ka një pasuri prej 4.1 miliardë dollarësh.

Rritja e pakonceptueshme e Moderna bëri gjithashtu miliarderë edhe dy persona të tjerë, midis investitorëve të saj të parë, profesorit të Harvardit Timothy Spinger dhe shkencëtarit Robert Langer.

Por zinxhiri nuk ndalet këtu.

Vaksinat tashmë të disponueshme për popullatën kërkojnë miliarda shishe qelqi për t’i transportuar ato në mënyrë të sigurt.

Këtë na e ofron miliarderi tjetër i “kompanisë”, italiani Sergio Stevanatos. Ai është një miliarder i ri dhe aksioner kryesor në Stevanato Group, i cili prodhon shishe qelqi për disa dhjetëra vaksina në të gjithë botën.

Megjithatë, nuk janë vetëm vaksinat: kompanitë që zhvillojnë terapi me antitrupa dhe ilaçe për të ndihmuar mjekët të luftojnë virusin gjithashtu kanë përfituar nga furia e tregut.

Karl Hansen, CEO i kompanisë kanadeze të pajisjeve të bioteknologjisë AbCellera, tani vlen 2.9 miliardë dollarë pasi kompania e tij u krijua në 11 dhjetor.

Rritja e kompanisë erdhi pasi Administrata e Ushqimit dhe Barnave miratoi muajin e kaluar për terapinë e anti-trupave të zhvilluar së bashku me gjigantin farmaceutik Eli Lilly.

Forbes magazine introduced 50 new billionaires in the healthcare industry for 2020.

Leading the list this year are the scientists behind the two most successful coronavirus vaccines – one developed by Pfizer and German biotechnology company BioNTech, and the other by Moderna, based in Massachusetts.

These companies have seen their net worth increase maximally.

Behind them are Ugur Sahin (BioNTech) and Stefan Bancel (Moderna).

And while the two men were almost unknown at the beginning of the year, the end of this difficult year for mankind finds their bank accounts worth billions of dollars.

BioNTech CEO Sahin, who founded the company with his wife Ozlem Tureci, owns no stake in the company. Today, however, his fortune is $ 4.2 billion. His French counterpart in Moderna, Stephane Bancell, has a fortune of $ 4.1 billion.

Moderna’s inconceivable growth also made two other people billionaires, among its first investors, Harvard professor Timothy Spinger and scientist Robert Langer.

But the chain does not stop here.

Vaccines already available to the population require billions of glass bottles to transport them safely.

This is offered to us by the other billionaire of the “company”, the Italian Sergio Stevanatos. He is a young billionaire and a major shareholder in the Stevanato Group, which produces glass bottles for several dozen vaccines worldwide.

However, it is not just vaccines: companies that develop antibody therapies and drugs to help doctors fight the virus have also taken advantage of the market frenzy.

Karl Hansen, CEO of Canadian biotechnology equipment company AbCellera, is now worth $ 2.9 billion after his company was formed on December 11th.

The company’s growth came after the Food and Drug Administration approved last month for anti-body therapy developed alongside pharmaceutical giant Eli Lilly.