Dikur luante përballë yjeve si Kristiano Ronaldo, Kaka, Raul & CO, ndërsa sot është… berber. Bëhet fjalë për ish-sulmuesin e Gramozit, Bledar Lena, i cili ka qenë në fushë në sfidën që kolonjarët luajtën me gjigantët botërorë të Realit të Madridit në “Qemal Stafa” disa vite më parë. Edhe pse një futbollist profesionist dhe i shumëshëtitur në skuadrat shqiptare, ku bëri historinë me Kukësin dhe Gramozin, Lena detyrohet të lërë futbollin në moshën 28-vjeçare, teksa zgjodhi të bëhej berber, si një punë që mund të fitojë më shumë dhe të gëzojë respektin e njerëzve.

Bledar Lena tregon gjithçka rreth karrierës së tij, ku ndër të tjera shprehet se përballja me Realin e Madridit ishte një shans që të vjen një herë në jete.

Edhe pse ka vendosur te punojë berber, pasioni për sportin nuk i është shuar. Dëshmi për këtë janë fotot e vendosur mbi muret e dyqanit të tij. Për të shuar sadopak mallin, shpesh luan me miqtë në kohën e lirë.

Bledar Lena ka përfunduar studimet e larta per Edukim Fizik në Universitetin e Elbasanit. Pengu i tij i vetëm është që nuk luajti dot për ekipin e qytetit të Elbasanit.

He used to play against stars like Cristiano Ronaldo, Kaka, Raul & CO, while today he is a barber. It is about the former striker of Gramoz, Bledar Lena, who was on the field in the challenge that the colonists played with the world giants of Real Madrid in “Qemal Stafa” a few years ago. Although a professional footballer and well-traveled in the Albanian teams, where he made history with Kukës and Gramoz, Lena is forced to leave football at the age of 28, as he chose to become a barber, as a job that can earn more and enjoy respect. of people.

Bledar Lena tells everything about his career, where among other things he says that facing Real Madrid was a chance to come once in a lifetime.

Although he decided to work as a barber, his passion for sports has not faded. Evidence of this are the photos placed on the walls of his shop. To quench his thirst, he often plays with friends in his spare time.

Bledar Lena has completed higher studies in Physical Education at the University of Elbasan. His only pledge is that he could not play for the team of the city of Elbasan.