Nis shitja e energjisë nga HEC-i i Moglicës, hidrocentrali më i madh në projektin hidroenergjetik të Devollit duke shënuar kështu një tjetër zhvillim të rëndësishëm në fuqizimin e sistemit elektro-energjetik në Shqipëri.

I pranishëm sot për të parë nga afër veprën gjigante që është ndërtuar ishte kryeministri Edi Rama dhe ministrja e Energjisë Belinda Balluku. Diga e Moglicës është me një lartësi prej rreth 167 metra, një nga më të lartat në botë në llojin e vet, sipas kryeministrit. Mbushja e rezervuarit të Moglicës filloi në qershor 2019.

HEC-i e merr ujin nëpërmjet një tuneli rreth 11 KM të gjatë nga rezervuari i Moglicës, i cili është i pari i llojit të vet në Shqipëri. Ky hidrocentral ka një kapacitet të instaluar prej rreth 184 MW dhe prodhim mesatar vjetor prej 450 Gwh, çka do të rrisë kapacitetin prodhues në vend.

Moglica është një nga dy hidrocentralet e Kaskadës së Devollit, përveç atij të Banjës, i cili është në operim prej vitit 2016. Investimi për këto 2 hidrocentrale përllogaritet në mbi 530 milionë euro dhe mundëson rritjen e prodhimit të energjisë në Shqipëri me 17%.

Kryeministri Edi Rama tha se fuqizimi i mëtejshëm i sistemit shqiptar të energjisë do të vijojë me Skavicën, vepra madhore e mbetur në sirtar prej më shumë se gjysëm shekulli, e cila do të nisë të ndërtohet vitin e ardhshëm pas përfundimit këtë vit të projektit të detajuar inxhinierik.

The sale of energy by the Moglica HPP, the largest hydropower plant in the Devoll hydropower project, is starting, thus marking another important development in strengthening the electricity system in Albania.

Present today to see up close the giant work that has been built was Prime Minister Edi Rama and Energy Minister Belinda Balluku. The Moglica Dam is about 167 meters high, one of the tallest in the world, according to the Prime Minister. The filling of the Moglica reservoir began in June 2019.

The HPP receives water through a tunnel about 11 km long from the Moglica reservoir, which is the first of its kind in Albania. This hydropower plant has an installed capacity of about 184 MW and an average annual production of 450 Gwh, which will increase the production capacity in the country.

Moglica is one of the two hydropower plants of the Devoll Cascade, except for the one in Banja, which has been in operation since 2016. The investment for these two hydropower plants is estimated at over 530 million euros and enables the increase of energy production in Albania by 17%.

Prime Minister Edi Rama said that further strengthening of the Albanian energy system will continue with Skavica, the major work left in the drawer for more than half a century, which will begin construction next year after the completion of this year of the detailed project. engineering.