Ëndrra e madhe për të pasur një makinë fluturuese është shumë pranë, ndërsa Administrata Federale e Aviacionit (FAA), miratoi lëvizjen e një automjeti hibrid i cili do të mund të përshkojë tokën dhe ajrin dhe kjo me një shpejtësi prej 160 kilometra në orë. Terrafugia Transition mori një certifikatë ku vlerësohej dhe lejohej lëvizja ajrore e Avionëve të Lehtë-Sport Special, duke i dhënë asaj dritën jeshile për përdorim. Mësohet se shoferët që do të drejtojnë një mjet të tillë, do të jenë në gjendje që të ngrihen dhe të ulen në aeroporte të vogla ose autostradë. Terrafugia shpreson që të ketë prodhim dhe miratim për hibridin në vitin 2022, por ata që do ta marrin atë do të kenë nevojë për patentë dhe certifikatë pilotimi. Terrafugia në pronësi të kinezëve, premton shumë për të ardhmen, ndërsa menaxheri i përgjithshëm, Kevin Colburn vlerësoi përpjekjet e ekipit të tij gjatë në punën e palodhur edhe pse në kohë pandemie.

Kevin Colburn: Ekipi ynë u përqendrua denjësisht në punë, përmirësoi sistemin e cilësisë së mjetit, përfundoi dizajnin e automjetit, brenda 80 ditëve përfundoi testoi fluturimin dhe tashmë ka kaluar me sukses edhe testin final, ndërsa u certifikua edhe nga FAA dhe është gati për përdorim.
Motori i avionit mund të funksionojë me benzinë Premium ose karburant aeroplani 100LL, ndërsa makina mundësohet nga një motor elektrik hibrid. Karakteristikat standarde përfshijnë frena hidraulike të diskut me katër rrota, një kafaz të ngurtë sigurie me fibra karboni dhe një parashutë të kornizës ajrore. Automjeti kushton afërsisht 1,300 paund dhe ka një hapësirë krahësh të gjerë 27 metra. Krahët mund të palosen do të jetë i aftë të shmangë automatikisht trafikun ajror, motin e keq dhe hapësirën e kufizuar ajrore.

Burimi: dailymail.co.uk/joq.al

The big dream of having a flying car is very close, while the Federal Aviation Administration (FAA), approved the movement of a hybrid vehicle which will be able to traverse the land and air at a speed of 160 kilometers per hour. Terrafugia Transition received a certificate assessing and permitting the air movement of Light Sport-Special Aircraft, giving it the green light for use. It is learned that drivers who will drive such a vehicle, will be able to get up and down at small airports or highways. Terrafugia hopes to have production and approval for the hybrid in 2022, but those who will receive it will need a patent and pilot certificate. The Chinese-owned Terrafugia promises a lot for the future, while general manager Kevin Colburn praised his team’s long-term efforts in tireless work albeit in pandemic times.

Kevin Colburn: Our team focused on work with dignity, improved the vehicle quality system, completed the vehicle design, completed the flight test within 80 days and has already successfully passed the final test, while being certified by the FAA and is ready for use .
The aircraft engine can run on Premium petrol or 100LL aircraft fuel, while the car is powered by a hybrid electric motor. Standard features include four-wheel drive hydraulic disc brakes, a rigid carbon fiber safety cage and an air frame parachute. The vehicle costs approximately 3 1,300 and has a wingspan of 27 meters. Folding wings will be able to automatically avoid air traffic, bad weather and limited airspace.