Koronavirusi i ri, COVID-19 deri tani ka vrarë në të gjithë botën 34,000 njerëz.

Sipas statistikave zyrtare, në Kinë, vendi ku lindi ky virus kanë vdekur 3,304 njerëz dhe janë infektuar 81,470 shtetas.

Vendi më i dëmtuar nga COVID-19 është Italia, ku sipas të dhënave zyrtare nga WorldMeter ka vrarë plot 10,779 njerëz deri ditën e sotme.

Por vendasit në Wuhan, ku dyshohet se ka lindur COVID-19 pretendojnë se ky virus ka vrarë 42,000 njerëz vetëm në qytet, pa llogaritur viktimat nga qytetet e tjera të Kinës, pra 10 fish më shumë sesa është raportuar nga qeveria kineze.

Kjo pasi sipas banorëve në Wuhan, në ditë janë shpërndarë 500 urna, qypa për hirin e viktimave nga COVID-19, në shtatë shtëpi varrimi që i shërbejnë këtij qyteti.

Sipas llogaritjeve, do të thotë që hiri i 3.500 personave është shpërndarë në çdo 24 orë në këtë qytet.

Ndërsa në një periudhë 12 ditorë i bie të jenë shpërndarë 42,000 urna për trupat e 42, 000 njerëzve, viktima të COVID-19.

Vendasit thonë se ndoshta qeveria kineze e ka bërë veprim, duke mos treguar shifrat e vërteta në mënyrë që të mos shkaktojë panik tek njerëzit por shprehen të bindur se shifra e vërtetë është dhjetëfish e asaj që është deklaruar.

Nuk është hera e parë që qeveria kineze akuzohet për fshehje të informacionit pasi sipas ekspertëve, nëse media në vend do të ishte e lirë, COVID-19 do të izolohej vetëm në Kinë dhe nuk do të kishim një pandemi globale.

The new coronavirus, COVID-19, has so far killed 34,000 people worldwide.

According to official statistics, in China, the country where the virus was born, 3,304 people died and 81,470 people were infected.

The country most affected by COVID-19 is Italy, where according to official data from WorldMeter has killed 10,779 people to date.

But locals in Wuhan, where COVID-19 is suspected to have been born, claim that the virus killed 42,000 people in the city alone, not counting casualties from other cities in China, 10 times more than reported by the Chinese government.

This is because, according to Wuhan residents, 500 urns have been distributed per day for victims of COVID-19 in seven funeral homes serving the city.

According to estimates, it means that the ashes of 3,500 people are distributed every 24 hours in this city.

In a 12-day period, 42,000 urns were distributed to the bodies of 42,000 people who were victims of COVID-19.

Locals say that perhaps the Chinese government has taken action, not showing the real figures so as not to cause panic among the people but say they are convinced that the true figure is ten times what it was stated.

It is not the first time the Chinese government has been accused of concealing information because, according to experts, if the media in the country were free, COVID-19 would only be isolated in China and we would not have a global pandemic.