Hapja e kufive me Greqinë, MEPJ publikon njoftimin: Nga sot në Pikat Kufitare Kakavijë dhe Kapshticë do të lejohen të gjithë personat të kalojnë

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme njofton se nga data 1?? korrik do të funksionojnë gjatë 24 orëve Pikat Kufitare të Kakavisë dhe Kapshticës, për të gjitha kategoritë e udhëtarëve.

Ndërsa Pika Kufitare Qafbotë, deri më datë 7?? korrik 2021 do të funksionojë në të njëjtën mënyrë si funksionon sot: nga ora 08:00 deri 16:00, me limit në hyrje 250 persona.

Vazhdon të kërkohet:
PLF
PCR, Rapid test, çertifikatë vaksinimi ose vërtetim që qytetari është diagnostikuar me Covid-19 (2-9 muajt e fundit).
Informojmë se numri i lejuar për çdo Pikë Kufitare është si më poshtë:
• Kakavijë: 1500 vetë (tashmë e hapur 24 orë)
• Qafbotë: 250 vetë ( 08:00 me 16:00)
• Kapshticë: 400 vetë (24 orë e hapur).

Opening of borders with Greece, MFA publishes the announcement: From today at the Border Crossings Kakavija and Kapshtica will be allowed all persons to cross

The Ministry for Europe and Foreign Affairs announces that from 1 ?? July, the Kakavia and Kapshtica Border Crossing Points will be open during 24 hours, for all categories of passengers.

While Qafbotë Border Point, until 7 ?? July 2021 will function in the same way as it does today: from 08:00 to 16:00, with an entry limit of 250 people.

Remains in demand:
PLF
PCR, Rapid test, vaccination certificate or confirmation that the citizen has been diagnosed with Covid-19 (last 2-9 months).
Please be informed that the allowed number for each Border Crossing Point is as follows:
• Kakavija: 1500 people (already open 24 hours)
• Qafbote: 250 people (08:00 to 16:00)
• Kapshtica: 400 people (open 24 hours).