Ish-kryeministri Pandeli Majko, ka reaguar për herë të parë pas mos-sigurimit të një vendi në parlamentin e ardhshëm si i renditur në vendin e 19-të të listës së Partisë Socialiste.

Majko përmes një postimi në facebook, shprehet se ishte i bindur se PS do të siguronte 19 mandate në Tiranë ndaj ai nuk u fokusua tek sigurimi i votës personale.

Duke i bashkangjitur postimit të tij një foto nga fillimet e rrugëtimit politik, Majko jep sinjalin e parë të largimit nga jeta politike duke theksuar se shpreson t’i ketë dhënë mbështetësve të tij gjithçka.

Postimi i plotë: Miq, megjithëse matematika më rendit në 10 kandidaturat e votuara në qarkun e Tiranës, në zgjedhjet e 25 prillit, unë nuk do të jem deputet në Kuvendin e Shqipërisë.

Sistemi elektoral është ky që kemi pranuar. Përvoja më ka mësuar se duhet të jesh i gatshëm të shohësh atë që ekziston.

Isha i bindur se do ti fitonim 19 mandate në Tiranë. Ndaj fushatën për numrin tim personal 19 e kalova në plan të dytë. Edhe për këtë arsye, rezultati nuk është një përrallë që e mposht me logjikë.

Ju falenderoj që votuat për numrin 12, Partinë Socialiste!

Sic do të thoshte im atë ndjesë pastë,… “19-ta kërkon leje për tu ulur në aeroport!” Ju jam mirënjohës që më bëtë ky që jam.

Shpresoj tu kem dhënë “everything”! Mirupafshim!

Pandi Tiranë 30 Prill 2021

Former Prime Minister Pandeli Majko has reacted for the first time after not securing a seat in the next parliament as ranked 19th on the Socialist Party list.

Majko through a Facebook post, says that he was convinced that the SP would secure 19 seats in Tirana, so he did not focus on securing a personal vote.

Attaching to his post a photo from the beginning of the political journey, Majko gives the first signal of leaving political life, emphasizing that he hopes to have given his supporters everything.

Full post: Friends, although mathematics ranks me among the 10 candidates voted in the Tirana district, in the elections of April 25, I will not be a member of the Albanian Parliament.

The electoral system is the one we have accepted. Experience has taught me that you need to be willing to see what exists.

I was convinced that we would win 19 seats in Tirana. So I skipped the campaign for my personal number 19. Even for this reason, the result is not a tale that defeats it with logic.

Thank you for voting for number 12, the Socialist Party!

As my pastoral apology would say,… “The 19th is asking permission to sit at the airport!” I’m thankful you made me who I am.

I hope I gave you “everything”! Goodbye!

Pandi Tirana 30 April 2021