Pandemia Covid ka ndryshuar rrënjësisht jetën e përditshme, por duket se ka disa gjëra që ende mbeten të paprekura. Qyteti piktoresk i Salemi në Siçili po përballet me një shpopullim të shpejtë dhe për të shmangur një gjë të tillë, kanë vendosur të shesin shtëpitë e braktisura me çmime tepër të leverdisshme. Gjatë muajit të ardhshëm, disa dhjetëra banesa që nuk kanë pjesëtarë do të dalin në ankand me një çmim fillestar prej 1 euro. Kryetari i bashkisë së qytetit, Domenico Venuti, shpreson që skema do t’i japë jetë të re Salemit, popullsia e të cilit u tkurr në mënyrë të konsiderueshme.

Venuti tha:

Të gjitha ndërtesat i përkasin këshillit të qytetit, i cili shpejton shitjen dhe zvogëlon burokracinë. Para fillimit të skemës ne së pari duhet të rikuperonim pjesët e vjetra të Salemit ku ndodhen shtëpitë, duke azhurnuar infrastrukturën dhe shërbimet nga rrugët në rrjetet elektrike dhe tubat e ujërave të zeza. Tani qyteti është gati për hapin tjetër.
Nga të dhënat historike të paktën 4,000 banorë u larguan pas tërmetit të tmerrshëm të 1968 që tronditi Luginën Belice të Siçilisë. Shtëpitë e zgjedhura do të dalin në ankand me një çmim fillestar prej 1 euro, duke përsëritur metodën e miratuar nga qyteti sirian Sambuca, ku banesat iu shitën personit që ofron më shumë.

Burimi:asiacnn|Përktheu dhe Përshtati: JOQ Albania

The Covid Pandemic has radically changed daily life, but there seem to be some things that still remain untouched. The picturesque city of Salem in Sicily is facing rapid depopulation and to avoid such a thing, they have decided to sell the abandoned houses at extremely affordable prices. Over the next month, several dozen non-member apartments will be auctioned off with a starting price of 1 euro. The mayor, Domenico Venuti, hopes the scheme will revitalize Salem, whose population has shrunk significantly.

Venuti tha:

All buildings belong to the city council, which speeds up sales and reduces bureaucracy. Before starting the scheme we first had to rehabilitate the old parts of Salem where the houses are located, updating the infrastructure and services from the roads to the electricity networks and sewage pipes. Now the city is ready for the next step.
According to historical records at least 4,000 inhabitants fled after the terrible earthquake of 1968 that shook the Belice Valley of Sicily. The selected houses will be auctioned with a starting price of 1 euro, repeating the method adopted by the Syrian city of Sambuca, where the apartments were sold to the person offering the most.