Një lajm i trishtë vjen nga Brazili. Legjenda e futbollit, Pele, është duke kaluar një moment të vështirë në jetën e tij.

I ndikuar nga gjendja e tij jo e mirë shëndetësore, braziliani ka rënë në depresion dhe nuk dëshiron të shfaqet në publik. Kjo gjë është konfirmuar nga djali i tij Edinjo.

Ai tha:

Pas një transplanti, ai është i brishtë sa i përket lëvizjes. Kjo i shkakton atij një depresion të caktuar, sepse ai nuk mund të ecë mirë, vihet në siklet, sepse nuk dëshirojnë ta shohin në atë gjendje. Në përgjithësi, duke marrë parasysh moshën, ai po shkon mirë, por ai nuk mund të ecë normalisht. Ai ecën vetëm me ndihmën e një shoqëruesi.
Madje mund të them se është përmirësuar, sepse më parë mund të lëvizte vetëm me karrige me rrota. Ai gjithmonë ka qenë një figurë imponuese, ndërsa sot lufton që të ecë. Kjo e frikëson atë, e vë në siklet. Ai ende ka vështirësi të lëvizë , për këtë arsye ai nuk dëshiron të dalë, të shihet. Praktikisht është gjithmonë në shtëpi dhe jeton pothuajse i tërhequr ”.

 

Sad news comes from Brazil. Football legend Pele is having a difficult time in his life.

Influenced by his poor health, the Brazilian has become depressed and does not want to appear in public. This is confirmed by his son Edinjo.

He said:

After a transplant, he is fragile in terms of movement. This causes him a certain depression, because he cannot walk well, he is embarrassed because they do not want to see him in that state. Generally, given his age, he is going well, but he cannot walk normally. He walks only with the help of a companion.
I can even say that it has improved, because before it could only move with wheelchairs. He has always been a compelling figure as he struggles to walk today. That scares her, embarrasses her. He still has trouble moving, which is why he doesn’t want to go out, to be seen. He is practically always at home and lives almost withdrawn.