Mjeku i njohur Pëllumb Pipero nuk ka mundur ta çojë deri në fund praninë e tij në emisionin OPEN në Top Channel. Ai ka qëndruar rreth 45 minuta dhe është larguar nga studio në mes të emisionit. Kjo për shkak se Pipero sapo është shëruar nga koronavirusi dhe siç duket nuk është rikuperuar plotësisht.

Gazetarja: Nuk mund ta mbaj më shumë Piperon sepse sapo ka kaluar virusin

Pipero: Faleminderit për ftesën, shpresoj që ritmi i pandemisë të bjerë sa më shpejt.

Pipero u shpreh se u infektua 10 ditë pasi mori vaksinën, ndërsa tregoi se pati ankth dhe pagjumësi.

“Unë duhet të jem infektuar 10 ditë pasi mora vaksinën. Ditën që rezultova pozitiv bëra një serologji dhe kisha antitrupa, kisha një nivel të ulët. U infektova pasi doza e parë e vaksinës nuk të mbron plotësisht nga infektimi. Është rast i rrallë të infektohesh kur krijon antitrupa. Ka më shumë se 7-8 ditë që kam dalë negativ dhe tani jam mirë.

Kam patur ankth dhe pagjumësi, ishte një beťejë. Tani jam edhe më i qetë edhe më i sigurtë. Eksperienca personale është një aset i vyer. Të gjithë biem dakord se përgjigja ndaj COVID është tërësisht individuale. Asnjë pacient nuk i ngjan tjetërit”, tha Pipero më herët në Top Channel.

Well-known doctor Pëllumb Pipero could not finish his presence on the OPEN show on Top Channel. He stayed about 45 minutes and left the studio in the middle of the show. This is because Pipero has just recovered from the coronavirus and apparently has not fully recovered.

Journalist: I can no longer keep Piperon because he has just passed the virus

Pipero: Thanks for the invitation, I hope the rhythm of the pandemic drops as soon as possible.

Pipero said he became infected 10 days after receiving the vaccine, while showing that he had anxiety and insomnia.

“I must have been infected 10 days after I got the vaccine. The day I tested positive I did a serology and I had antibodies, I had a low level. I became infected because the first dose of the vaccine does not completely protect you from infection. It is rare to get infected when you create antibodies. It has been more than 7-8 days since I came out negative and now I am fine.

I had anxiety and insomnia, it was a bejeweled. Now I am both calmer and safer. Personal experience is a valuable asset. We all agree that the response to COVID is entirely individual. “No patient is like another,” Pipero told Top Channel earlier.