JA PUBLIKIMI I EDI RAMĂ‹S

đź”´ PO PĂ‹RGATITEMI PĂ‹R NDALIMIN TOTAL TĂ‹ DALJES SĂ‹ PENSIONISTĂ‹VE NGA SHTĂ‹PIA, DERI KUR KJO LUFTĂ‹ TĂ‹ MBAROJĂ‹! NUK MUND TĂ‹ PRESIM MĂ‹ NDĂ‹RGJEGJĂ‹SIMIN E ASAJ PAKICE QĂ‹ VAZHDON SFIDON RREGULLAT, DUKE VĂ‹NĂ‹ NĂ‹ RREZIK SHUMĂ‹ SERIOZ VETEN DHE TĂ‹ TJERĂ‹T!

đź”´ PENSIONISTĂ‹T KRYEFAMILJARĂ‹ NĂ‹ QYTETE DUHET TĂ‹ SHĂ‹RBEHEN ME VAJTJE-ARDHJET PĂ‹R SHPEZAT USHQIMORE DHE FARMACEUTIKE NGA FĂ‹MIJĂ‹T E TYRE. ATA QĂ‹ NUK I KANĂ‹ FĂ‹MIJĂ‹T NĂ‹ TĂ‹ NJĂ‹JTIN QYTET, DO TĂ‹ SHĂ‹RBEHEN NGA SHTETI PĂ‹RMES SKUADRAVE TĂ‹ PĂ‹RBASHKĂ‹TA TĂ‹ BASHKIVE DHE QEVERISĂ‹!

🔴 TË GJITHA BASHKITË NË BASHKËPUNIM ME MINISTRINË E SHËNDETËSISË E MBROJTJES SOCIALE, MINISTRINË E MBROJTJES, MINISTRINË E BRENDSHME, INSTITUTIN E SIGURIMEVE SHOQËRORE, SHËRBIMIN SOCIAL SHTETËROR DHE AGJENCINË KOMBËTARE TË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT, JANË NË PUNË PËR PLANIN E MBËSHTETJES NË SHTËPI TË PENSIONISTËVE KRYEFAMILJARË NË ÇDO QYTET!

🔴 I LUTEM ÇDO BIRI DHE BIJE PRINDËRISH TË MOSHUAR, BËNI TË PAMUNDURËN TË MBANI NË SHTËPI BABAIN E NËNËN TUAJ, GJYSHIN E GJYSHEN E FËMIJËVE TUAJ! T’I LESH TË DALIN ËSHTË NJËSOJ SI T’U HAPËSH DERËN TË SHKOJNË PËR TË MARRË PJESË NË NJË BOMBARDIM!

🔴 O ZOT ÇFARË SIKLETI TA THUASH:

MOS U JEPNI DORËN DHE RRINI TEK DERA NË DISTANCË KUR U ÇONI USHQIMET APO ILAÇET NË SHTËPINË E TYRE MË VETE!

KUDO KU E KENI TĂ‹ MUNDUR NĂ‹ SHTĂ‹PITĂ‹ TUAJA, MBAJINI NĂ‹ DHOMĂ‹ MĂ‹ VETE!

🔴 QË T’I PËRQAFOJMË FORT NESËR DHE T’I KEMI SA MË GJATË PRANË NESH, DUHET T’I IZOLOJMË SOT NGA ÇDO KONTAKT I MUNDSHËM, ME BOTËN PO E PO, POR EDHE ME VETË NE, QË AS DORËN NUK DUHET T’U JAPIM DHE AS PRAGUN NUK DUHET T’UA SHKELIM KUR U ÇOJMË USHQIMET A ILAÇET TEK DERA!

🔴 NDJESË 1.000.000 HERË🙏🙏🙏KJO ISHTE MË E VËSHTIRA QË DUHET TË NXIRRJA NGA GOJA DHE S’DO DOJA KURRË TË ISHA UNË QË DUHET TA BËJA KËTË, POR S’KAM SI TA MBAJ PËR VETE, KUR S’KA ABSOLUTISHT AS EDHE NJË RRUGË TJETËR!

KUR THEMI FRIKĂ‹ JO, KUJDES PO, FJALA KUJDES NĂ‹ KĂ‹TĂ‹ LUFTĂ‹ KA FYTYRĂ‹N E PRINDĂ‹RVE TANĂ‹!

đź”´ WE PREPARE TO TOTALLY STOP PENSIONERS OUT OF HOUSE UNTIL THIS WAR IS OVER! WE CANNOT WAIT FOR THE AWARENESS OF ANY CONTINUOUS RETAIL CHALLENGES, THAT MAKE ITSELF SERIOUS AND OTHERS RISK!

E HEALTHY PENSIONERS IN TOWN SHOULD BE SERVED WITH OUTCOMES FOR FOOD AND PHARMACEUTICAL SPECIES FROM THEIR CHILDREN. THOSE WHO HAVE NO CHILDREN IN THE SAME TOWN, WILL BE SERVED BY THE STATE THROUGH JOINT TEAMS AND GOVERNMENTS!

đź”´ ALL MUNICIPALITIES IN COOPERATION WITH THE MINISTRY OF SOCIAL PROTECTION Health, Ministry of Defense, Ministry of Interior, Institute SOCIAL SECURITY, SOCIAL SERVICE STATE AND AGENCY NATIONAL INFORMATION TECHNOLOGY ARE AT WORK PLAN SUPPORT AT HOME pensioners headed IN ANY CITY!

L PLEASE EVERY SON AND SON OF PARENTS OLDER, MAKE IT IMPOSSIBLE TO HOLD YOUR MOTHER’S MOTHER, THE BABY AND THE BABY OF YOUR CHILDREN! LEAVING IT IS THE SAME THING TO OPEN THE DOOR TO GO TO PARTICIPATE IN A BOMBARD!

đź”´ O GOD WHAT YOU SAY:

DON’T GIVE YOUR HAND AND DRIVE THE DOOR WHEN YOU BRING NUTRITION OR MEDICINES TO YOUR OWN HOME!

Wherever you can in your own home, keep it in your own room!

đź”´ TO MAKE FORTRESS TOMORROW AND HAVE MORE BEFORE THEM, WE SHOULD BE ISOLATED TODAY FROM ANY POSSIBLE CONTACT WITH THE WORLD YES YES, BUT ALSO WE DON’T WE ARE GIVING AND AS A PRAGUE SHOULDN’T HAVE A VIOLENCE WHEN WE MAKE NUTRITION OR DOCTORS!

đź”´ THERE ARE 1,000,000 THINGS THAT WAS THE MOST DIFFICULT I WANT TO GET FROM THE MOUTH AND I WOULDN’T KNOW I HAVE TO DO IT BUT I DIDN’T KNOW IT HAPPENING EVER AS ANOTHER ROAD!

WHEN WE SAY FREEDOM NO, CARE YES, THE WORD WARNING IN THIS WAR IS OUR PARENTS ‘FACE!