Shqipëria pritet t’i japë ‘ok’ vaksinimit anticovid edhe tek fëmijët. Disa vende të Bashkimit Europian si Italia dhe Rumania kanë nisur vaksinimin e tyre në 1 qershor.

“Është një rekomandim që do të përpunohet dhe bëhen plane të mundshme. deri më tani vetëm pfizer ka marrë aprivim për aplikim në moshat 12 deri në 15 vjeç. ka vaksina të tjera, por po stiduohen dosjet në lidhje me Pfizer”, deklaron Silva Bino, shefe e Departamentit të ISHP-së për Sëmundjet Infektive.

Agjencia Europiane e Barnave ka miratuar aplikimin e vaksinës Pfizer tek fëmijët 12 vjeç e lart.

Lidhur me këtë po diskuton edhe Shqipëria. Bino thotë se është duke u hartuar plani i vaksinimit të adoleshentëve nëse kjo do të miratohet.

Kanë kaluar vetëm 6 muaj që kur nisi vaksinimi dhe studime të ndryshme kundërshtojnë njëri-tjetrin. Me shumë gjasë vaksina anticovid tanimë do të jetë e përvitshme theksojnë ekspertë të shëndetësisë.

Albania is expected to give ‘ok’ to anticovid vaccination to children as well. Some European Union countries like Italy and Romania have started their vaccination on June 1st.

“It is a recommendation that will be elaborated and possible plans made. so far only pfizer has received application approval at ages 12 to 15 years. there are other vaccines, but the files related to Pfizer are being studied “, declares Silva Bino, head of the IPH Department for Infectious Diseases.

The European Medicines Agency has approved the application of the Pfizer vaccine to children 12 years of age and older.

Albania is also discussing this. Bino says a teen vaccination plan is being drafted if it is approved.

It has only been 6 months since vaccination started and different studies contradict each other. Most likely the anticovid vaccine will already be annual say health experts.