Prokuroria e Tiranës do verifikojë dhe deklaratat e familjarëve të motrave të vrara, ndaj Përparim Ademit lidhur me trafikimin e fëmijëve.

Ademi ndodhet në burg për akuzën e vrasjes së dy motrave, Kristina Bardhi dhe Zhaneta Metani paraditen e 31 dhjetorit 2020.

Familjarët e Ademit mohojnë që ai të ketë pasur lidhje me këtë trafikim, ndërkohë policia do të kërkojë informacion autoriteteve greke e italiane në lidhje me këtë akuzë.

Gjithashtu janë marrë në pyetje familjarë të Ademit, fëmijët dhe bashkëshortja e tij si dhe familjarët e dy motrave të vrara.


Bashkëshortja Vjollca Tela kishte miqësi me dy gratë Kristina Bardhin dhe Zhaneta Metanin, dy motrat e ekzekutuara me 26 plumba në mesditën e 31 dhjetorit 2020.

Të dyja palët i përkasin komunitetit Rom në Shqipëri. Historia e lidhjes intime mes një burri dhe tre grave tronditi opinionin publik, për shkak edhe nga vetë deklaratave të vëllait të viktimave, Bashkim Metani, i cili pohoi se motrat e tij kanë lindur 10 fëmijë dhe i kanë shitur në Selanik të Greqisë.

Tashmë çështja e vrasjes së dy motrave po hetohet nga prokuroria e Tiranës.

The Tirana Prosecutor’s Office will also verify the statements of the relatives of the killed sisters, against Përparim Ademi regarding child trafficking.

Ademi is in prison on charges of killing two sisters, Kristina Bardhi and Zhaneta Metani on the morning of December 31, 2020.

Adem’s relatives deny that he had anything to do with this trafficking, while the police will seek information from the Greek and Italian authorities regarding this accusation.

Adem’s family members, his children and his wife, as well as the relatives of the two killed sisters were also interrogated.

Wife Vjollca Tela was friends with two women Kristina Bardhi and Zhaneta Metani, two sisters executed with 26 bullets at noon on December 31, 2020.

Both sides belong to the Roma community in Albania. The story of the intimate relationship between a man and three women shocked public opinion, due to the statements of the victims’ brother, Bashkim Metani, who claimed that his sisters had given birth to 10 children and sold them in Thessaloniki, Greece.

The case of the murder of the two sisters is already being investigated by the Tirana prosecutor’s office.