Selim Qama, administratori i kompanisë “Klerajdi”, është shpallur në kërkim për herë të dytë nga Pòlicia pasi akuzohet se ka dëmtuar habitatin në malin e Tomorrit duke nxjerë gur dekorativ.

Mali i Tomorrit është zonë e shpallur park kombëtar ndërkohë që guroret janë ndaluar në të gjithë hapësirën e mbrojtur, e megjithatë kjo nuk e ka penguar Qamën, babain e deputetit të Kuvendit të Shqipërisë Klajdi Qama të vazhdojë aktivitetin e tij të paligjshëm.

Qama është shpallur në kërkim dhe në muajin Gusht të këtij viti, për të njëjtën akuzë, dhe që prej atëhere nuk është mundur dot që të árrestohet nga ana e Pòlicisë.

Njoftimi i Poicisë:

Vijon kontrolli për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë së kundërligjshme që shkakton dëmtime në zonën e mbrojtur të Malit të Tomorit. Procedohet penalisht 1 shtetas dhe shpallet në kërkim 1 tjetër, pasi ushtronin aktivitetin e nxjerrjes së pllakave dekorative në mënyrë të kundërligjshme.

Në vijim të goditjeve të njëpasnjëshme ndaj veprimtarisë së kundërligjshme të nxjerrjes së pllakave të gurit në Malin e Tomorit, nga specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimit Ekonomik e Financiar filloi procedimi penal ndaj shtetasit A. B., 34 vjeç, banues në Pòliçan, administrator i subjektit Arseo sh.p.k i cili është me masë sigurimi “Árrest në shtepi” dhe u .shpall në kërkim shtetasi S. Q., 61 vjeç, banues në Tiranë, administrator i subjektit Klerajdi sh.p.k

Gjatë kontrollit të ushtruar në subjektet e këtyre shtetasve u gjetën pllaka guri dekorative, të cilat dyshohet se janë nxjerrë në mënyrë të kundërligjëshme në Malin e Tomorit, zonë e shpallur “Park Kombëtar”, duke dëmtuar habitatin natyror të zonës së mbrojtur. Gjithashtu, në subjektin me administrator shtetasin A. B. janë konstatur dhe dy punonjës të pasiguruar.

Materialet u referuan në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat, për veprat penale “Dëmtim i habitateve në zonat e mbrojtura mjedisore”, “Fshehja e të ardhurave” dhe” Punësim i paligjshëm”.

Selim Qama, the administrator of the company “Klerajdi”, has been declared wanted for the second time by the Police after he is accused of damaging the habitat on Mount Tomorri by extracting a decorative stone.

Mount Tomorri is an area declared a national park, while the quarries have been banned throughout the protected area, and yet this has not prevented Qama, the father of the Albanian MP Klajdi Qama, from continuing his illegal activity.

Qama was declared wanted in August of this year, for the same charge, and since then he has not been able to be arrested by the Police.

Police Notice:

The control continues to prevent, identify and crack down on illegal activity that causes damage in the protected area of ​​Mount Tomor. 1 citizen is prosecuted and another 1 is declared wanted, as they exercised the activity of extracting decorative tiles illegally.

Following the successive blows to the illegal activity of extracting stone slabs in Tomori Mountain, the specialists of the Section for Investigation of Economic and Financial Crime started criminal proceedings against the citizen AB, 34 years old, resident in Pòliçan, administrator of Arseo sh.pk who has a security measure “Home arrest” and was declared wanted citizen SQ, 61 years old, resident in Tirana, administrator of the subject Klerajdi sh.pk

During the control exercised on the subjects of these citizens, decorative stone plates were found, which are suspected to have been illegally extracted in Tomori Mountain, an area declared “National Park”, damaging the natural habitat of the protected area. Also, in the subject with administrator citizen A. B. were found two uninsured employees.

The materials were referred to the Prosecutor’s Office at the Court of First Instance Berat, for the criminal offenses “Damage to habitats in environmentally protected areas”, “Concealment of income” and “Illegal employment”.