Duke u bazuar në artikullin e publikuar të gazetës gjermane “Der Spiegel”, pretendohet se oficerët e policisë kroate kanë rrahur emigrantët që përpiqeshin të kalonin kufirin nga Bosnja dhe Hercegovina. Përveç dëshmive të emigrantëve, është publikuar edhe një video që tregon një emigrant të rrahur në anën bosnjake të kufirit me pantallona të lagura, pa këpucë dhe një person me uniformë në anën tjetër.

Vlen të theksohet se kjo është vetëm një nga shumë dëshmitë në vitet e fundit në lidhje me dhunën e pretenduar nga oficerët e policisë kroate në kufirin e Bosnjës dhe Hercegovinës. Emigrantët akuzojnë oficerët e policisë kroate për goditje me pajisje elektrike, rrahje, heqje të thonjëve të këmbëve dhe shumë gjëra të tjera jo normale. Por, deri më tani këto akuza nuk ishin vertetuar dhe gazeta gjermane arriti të konfirmojë disa nga këto dhe madje t’i vërtetojë ato me regjistrime.

 

According to an article in the German newspaper Der Spiegel, Croatian police officers allegedly beat migrants trying to cross the border from Bosnia and Herzegovina. In addition to the immigrants’ testimonies, a video has been released showing a beaten immigrant on the Bosnian side of the border in wet pants, barefoot and a person in uniform on the other side.

It is worth noting that this is just one of many pieces of evidence in recent years regarding the alleged violence by Croatian police officers on the border with Bosnia and Herzegovina. The migrants accuse Croatian police officers of beating them with electrical appliances, beating them, removing toenails and many other abnormal things. But so far these allegations have not been substantiated and the German newspaper managed to confirm some of them and even confirm them with recordings.