Biznesmeni Elis Bahushi, i dënuar dhe proceduar disa herë për “dhunë në familje”. Konflikte të zgjatura me ish-bashkëjetuesen e tij. Në mesnatë ju tentua ti digjej makina luksoze.

Një konflikt me ish-bashkëjetuesen, duket se qëndron pas tentativës së djegies së makinës luksoze tip “Porsche”, në pronësi të biznesmenit Elis Bahushi.
Lidhur me ngjarjen e ndodhur gjatë orëve të natës së sotme në Elbasan, ku makina e tij luksoze është tentuar të digjet, policia kriminale e Elbasanit, dyshon shumë, se pas kësaj ngjarje qëndron hija e një konflikti disa vjeçar, që biznesmeni Elis Bahushi ka me ish-bashkëjetuesen e tij. Elis Bahushi, gjatë këtyre viteve rezulton të jetë proceduar disa herë për dhunë në familje, madje në vitin 2016 është dënuar me 4 muaj burgim për akuzën e “Dhunës në familje” pasi herë pas herë ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj ish-bashkëjetueses së tij.

Ky konflikt i zgjatur, dyshohet nga policia se është bërë shkak dhe i tentativës së djegies së makinës luksoze të biznesmenit Elis Bahushi. Një nga momentet, thonë burimet policore, kur Elis Bahushi ka dhunuar ish-bashkëjetuesen e tij ka ndodhur në 11 gusht 2015, në ambjentet e lokalit “Frost Club” në pronësi të biznesmenit. Bashkëjetuesja ka shkuar për të marrë një sasi prej 27.000 lekësh të vjetra, sipas porosisë që Elis Bahushi, i kishte thënë një natë më parë.

Kur bashkëjetuesja, ka shkuar atje Elis Bahushi, jo vetëm nuk ja ka dhënë lekët e pramtuara një ditë më parë, por ka filluar ta godasë me duar e shkelma. Në këtë kohë ka reaguar dhe vajza duke bërtitur, sharë ofenduar Elis Bahushin dhe duke thyer e shkatërruar sende të ndryshme të lokalit. Elis Bahushi, për këtë ngjarje është dënuar me 4 muaj burg, ndërsa mësohet se prokuroria disa vite më parë e ka proceduar edhe herë të tjera për “dhunë në familje”, por kjo akuzë është pushuar për shkak të amnistisë. Që prej vitit 2001, Elis Bahushi, administron dhe drejton një biznes konfeksionesh në Elbasan, që quhet “Inter-Elis”. Ndërkohë në pronësi të tij rezulton të jetë dhe lokali “Frost-Club”.
Businessman Elis Bahushi, convicted and prosecuted several times for “domestic violence”. Prolonged conflicts with his former cohabitant. At midnight you tried to burn luxury cars.

A conflict with the former cohabitant, seems to be behind the attempt to burn the luxury car type “Porsche”, owned by businessman Elis Bahushi.
Regarding the event that took place during the hours of tonight in Elbasan, where his luxury car was attempted to burn, the criminal police of Elbasan, doubts a lot, that behind this event lies the shadow of a conflict of several years, which businessman Elis Bahushi has with his former cohabitant. Elis Bahushi, during these years turns out to have been prosecuted several times for domestic violence, even in 2016 was sentenced to 4 months in prison on charges of “Domestic Violence” after occasionally exercising physical and psychological violence against the former cohabitant of his.

This prolonged conflict is suspected by the police as the cause of the attempt to burn the luxury car of the businessman Elis Bahushi. One of the moments, say police sources, when Elis Bahushi raped his ex-cohabitant happened on August 11, 2015, in the premises of the “Frost Club” owned by the businessman. The cohabitant went to get an amount of 27,000 old lek, according to the order that Elis Bahushi had told her the night before.

When his cohabitant, Elis Bahushi, went there, not only did he not give her the money she owed the day before, but she started kicking and kicking him. At this time, the girl also reacted by shouting, cursing and insulting Elis Bahushi and breaking and destroying various items in the bar. Elis Bahushi, for this event was sentenced to 4 months in prison, while it is learned that the prosecution a few years ago prosecuted him other times for “domestic violence”, but this charge was dismissed due to amnesty. Since 2001, Elis Bahushi, manages and runs a confectionery business in Elbasan, called “Inter-Elis”. Meanwhile, it turns out that he owns the bar “Frost-Club”.