Revista prestigjioze angleze, “Construction UK”, ka zhvilluar një intervistë me shqiptarin Elson Bajrakurtaj.
Ky i fundit, është themeluesi dhe drejtuesi i “Elysium Constructaions”

Në këtë intervistë, Barokurtaj ka folur për objektivat e kompanisë së tij, por edhe mbi projektin që kanë marrë përsipër të realizojnë “Slough Multifuel” të SEE.

Intervista:

A e shihni sfiduese të jeni drejtuesi i një projekti kaq të madh?
Elson Bajrakurtaj: Po! Presioni është vërtetë i madh. Është një mundësi për të provuar vlerën tonë për shkak të shkallës së projektit. Jemi një kompani e re dhe për ne, është nderë dhe kënaqësi të punojmë mbi një projekt të ‘Tier 1’.
Fokusi ynë, gjithmonë është të punojmë mbi projekte të çdo madhësie. Ishte sfiduese të punonim me standardet më të larta të sigurisë dhe të mundnim ta përfundonim punën në kohë, me buxhet dhe në nivele të jashtëzakonshëm të cilësisë. Jam vërtet i kënaqur të them se klienti ynë ishte shumë i kënaqur me punët tona dhe ka vazhduar të përdorë shërbimet tona, kështu që diçka ka funksionuar siç duhet!

Sa e rëndësishme është të sigurohet një strukturë dhe një plan gjatë kryerjes së këtyre projekteve?

Elson Bajrakurtaj: Unë besoj sistemi dhe personeli i duhur, është çelësi për të përmbushur një projekt të suksesshëm. Të kesh një kompani të strukturuar mirë do të thotë që rolet dhe përgjegjësitë përcaktohen dhe kuptohen qartë. Me një ekip mjaft teknik, të arritur, në Elysium ne krenohemi me fleksibilitetin dhe shkathtësinë tonë, që do të thotë që secili anëtar i ekipit tonë përfshihet në të gjitha aspektet e një projekti.

Sekreti i suksesit tonë në projektet Faza 2 dhe 3 të SSE, dhe të gjithë të tjerët që kemi mbyllur, është saktësisht se, me një ekspertizë të mirë, të rrumbullakosur, të ekipit tonë, informacioni i nevojshëm për të përfunduar një detyrë mund t’i kalohet personit të duhur në kohën e duhur dhe ne sigurohemi që të gjithë e dinë se çfarë duhet bërë dhe kur duhet bërë. Të kesh një formë të qartë plani, është fillimi thelbësor për çdo organizatë profesionale për t’i dhënë klientit vlerën më të mirë të mundshme dhe kjo është gjithmonë përparësia jonë.

Sigurisht, ne e kuptojmë që gjërat mund të ndryshojnë kështu që ekipet duhet të jenë gjithashtu shumë të adaptueshme dhe komunikuese për të mbështetur siç duhet klientët. Ne jemi në proces të zbatimit të një sistemi të ri të menaxhimit i cili do t’i japë vetes dhe klientëve tanë pikëpamjet më të qarta për secilën fazë kryesore të projekteve, që do të thotë një vizibilitet më të madh për të gjithë.

Cilat ishin disa nga sfidat dhe si i tejkaluat ato?

Elson Bajrakurtaj: Puna në vendndodhjen e një stacioni elektrik ishte tepër sfiduese. Sfida kryesore ishte me shërbime të njohura dhe të panjohura, të tilla si uji, kabllot elektrike, përgjuesit e vajit, kullimi, puset, puset e nxjerrjes, dhe më shumë. Identifikimi dhe menaxhimi i këtyre punëve kërkoi në mënyrë të sigurt çdo element të praktikës më të mirë të industrisë, duke përfshirë sondazhe të gjera, GRP.

Një sfidë tjetër vinte nga puna shpesh në afërsi ekstreme të shërbimeve të sipërme, siç janë rrjetet me avull dhe gaz. Kjo do të thoshte që ne duhej të krijonim zgjidhje kreative të punës së përkohshme, të cilat do të na lejonin të përfundonim punimet duke mbrojtur pasuritë ekzistuese, por duke qenë një ekip inxhinierësh me përvojë dhe imagjinatë, të gjithë e shijuan këtë sfidë! Ne jemi të kënaqur të themi se zgjidhjet tona ishin të suksesshme. Presioni për të dhënë në kohë është i madh. Kur ju jeni Kontraktori kryesor, kjo do të thotë koordinim, ekipe të shumta të disiplinave të ndryshme dhe në një projekt kaq të komplikuar është thelbësore që gjithçka të rrjedhë pa probleme. Ne e kemi arritur këtë duke punuar për një program të rënë dakord dhe të detajuar, ndërsa gjithashtu identifikojmë mundësitë për të bërë përmirësime në çdo fazë. Një nga sfidat më të fundit që kishim ishte ajo e plotësimit të faqes në një specifikim shumë të rreptë brenda një periudhe të shkurtër kohe. Kjo përfshinte importimin e mbi 6.000 tonë materiali tek një programues i ngushtë. Programuesi i klientit u dakordua në 14 javë dhe përmes punës së palodhur, duke identifikuar mundësitë për ekspeditë dhe duke ofruar zgjidhje alternative, ne e dorëzuam me sukses projektin në vetëm nën nëntë javë.

Tani jemi duke punuar për të siguruar një zgjidhje të zbatueshme që kënaq SSE dhe HZI, në një mur mbajtës betoni që do të ndërtohet përgjatë vijave të një ekrani ekzistues të skelës së fasadës së një ndërtese pjesërisht të shkatërruar. Është e vetëkuptueshme që punët duhet të bëhen në mënyrë të sigurt, të përfunduara në kohë dhe me buxhet dhe të mbarojnë për kënaqësinë e klientit dhe cilësinë e kërkuar. Kjo bazohet në një kuptim të thellë të nevojave të klientit, si dhe mënyrën e tyre individuale të punës. Ne gjithmonë synojmë të zhvillojmë një marrëdhënie të ngushtë pune me klientin tonë, kështu që ne jemi në vendin më të mirë për të kuptuar nevojat e tyre dhe për t’iu përgjigjur çdo ndryshimi ose sfide që ata mund të përballen.

Kur merrni një projekt të ri dhe fitoni pozicionin kryesor të kontraktorit, si ju bën të ndiheni?

Eelson Bajrakurtaj: Ka një shpërthim krenarie dhe kënaqësie kur fiton një kontratë të re, por pastaj shumë shpejt, e kuptoni se ky është vetëm fillimi dhe puna e vërtetë fillon tani! Përgjegjësia fillon menjëherë dhe gjithçka që ju doni të bëni është të përvishni mëngët dhe të dorëzoni atë që keni premtuar gjatë procesit të tenderimit. Ajo që gjithnjë na bën të ndihemi mirë është besimi, që na ofrojnë kompanitë e mëdha ku punojmë

Na flisni përmes punimeve mundësuese për ndërtesën e re të SEE-së, Multifuel, çfarë përfshinte kjo dhe cilat janë synimet për projektin?

Elson Bajrakurtaj: Në ditën e parë të mobilizimit ne u paraqitëm me një vend me sipërfaqe prej më shumë se katër hektarë. Duke qenë një sit i vjetër, informacioni rreth lehtësimit të shërbimeve, përfshirë kabllot elektrike, rrjetet e ujit, tubat e gazit dhe avullit, ishte më i pakët në rastin më të mirë. Ajo që pritej, nga ekipi ynë ishte të shndërronte këtë zonë, të mbushur me shërbime disa nga drejtpërdrejta në një platformë pune të nivelit dhe të ngjeshur për të lejuar ndërtimin e termocentralit të ardhshëm.

Në baza ditore, ne do të gjenim shërbime tepër të paidentifikuara të cilat me sukses arritëm t’i shmangnim dhe t’i mbronim gjatë punimeve tona. Ne i devijuam shërbimet e drejtpërdrejta rreth perimetrit të faqes dhe larguam ato të vjetruarat. Në të njëjtën kohë, ne gjithashtu ndërtuam ujëvara, të cilat strehojnë kabllot HV dhe kanalet e rrjedhës që kalojnë nëpër perimetrin e faqes në mënyrë që ato të mos ndërhyjnë në zhvillimin e ardhshëm.

Pasi shërbimet ose u devijuan, u mbrojtën ose u hoqën, ne kaluam në fazën tjetër të punimeve për të mbushur të gjitha gërmimet nga toka e papunuar në nivelin e përfunduar, në vende kjo ishte e thellë deri në 6 metra. Arritja jonë më krenare është që ne arritëm t’i mbaronim këto punë pa humbur shumë kohë, brenda buxhetit dhe pesë javë para afatit. Për këtë i them një bravo të madhe ekipit!

Si ka ndikuar covid-19 në biznes dhe projekte? A ju është dashur të bëni ndonjë ndryshim në biznes?

Elson Bajrakurtaj: Në Shkurt 2020, ne sapo kishim përfunduar 2 projekte dhe po përgatiteshim për disa projekte të ardhshme në muajin mars. Pastaj filloi pandemia dhe të gjitha vendet e punës u lanë në pritje.

Situata ishte vërtet shqetësuese pasi askush nuk mund të parashikonte se kur do të mbaronte kjo. Megjithëse situata ishte e zymtë, ne kurrë nuk u dorëzuam dhe rritëm strategjinë tonë të marketingut dhe u angazhuam që të bëjmë oferta të vazhdueshme për projekte të reja. Paralelisht, ne azhurnuam faqen tonë të internetit për të përfshirë projektet tona të zgjatura, krijuam një broshurë të studimit të rastit, ne vazhduam tregtimin dhe tenderimin pozitivisht për tre deri në katër muaj, gjë që çoi në fitimin e një projekti të vogël të kullës së ftohjes me SSE.

Përfundimi i suksesshëm i së cilës hapi rrugën për një ftesë për tender për punët mundësuese që na u dha. Lidhur me ndryshimet në biznes, ne kemi vazhduar të rrisim ekipin tonë dhe aftësitë e tyre. Ne jemi më të vetëdijshëm tani për mbështetjen që na duhet t’i japim ekipit tonë në lidhje me shëndetin mendor dhe mirëqenien, e cila nuk u diskutua aq lirisht brenda industrisë para pandemisë, disa gjëra të mira kanë ardhur nga një situatë e keqe.

Ne kemi kaluar gjithashtu në një sistem të menaxhimit të bazuar në internet, duke na dhënë një koordinim më të madh të çdo elementi të një projekti. Ky sistem i ri gjithashtu i jep klientit një pamje të përshtatur të projektit përmes një aplikacioni të personalizuar.

Si e përdorët teknologjinë më të fundit të ndërtimit dhe e zbatuat atë për të kryer këto punë?

Elson Bajrakurtaj: Gjatë fazave të tenderimit kemi përdorur projeksionet 3 D, duke modeluar për të ilustruar qartë secilin hap të renditjes së propozuar të punimeve.

Ne besojmë se kjo e ndihmoi klientin të kuptojë shpejt propozimin tonë dhe vërtetoi se kishim një kuptim të thellë dhe të hollësishëm të projektit. Gjatë fazave të ndërtimeve, ne përdorëm dronë për të treguar progresin në kohë reale, i cili gjithashtu na ndihmoi me logjistikën e përgjithshme. Për më tepër, ne kemi përfituar nga implementimi i teknologjive të thjeshta si kodet QR të skanimit në tabelat e njoftimeve të faqes në të gjithë sitin dhe brenda ambienteve tona të mirëqenies.

Kur skanohet me një smartphone, kodet QR lejuan individët të rishikojnë vizatimet përkatëse, vlerësimet e rrezikut, deklaratat e metodës, informacionin e sondazhit dhe informacione të tjera të projektit unlial për zonën ku ishin vendosur. Kjo teknikë u prit shumë mirë nga operativët, këshilltarët e H&S dhe veçanërisht nga klienti.

Teknologjia e dronit u përdor gjithashtu për të krijuar sondazhe 3 D të faqes. Kjo është akoma diçka që ne jemi duke e zhvilluar, ne besojmë se në projektet tona të ardhshme do të përmirësojë shumë saktësinë dhe do të përshpejtojë të gjithë procesin e rilevimit.

Cilat janë planet për biznesin për të ardhmen?

Elson Bajrakurtaj: Ne jemi të vendosur të rritemi dhe të bëhemi specialist kryesor i ndërtimit dhe inxhinierisë civile të vendit pa humbur vëmendjen e vlerave tona thelbësore ne punojmë shumë, punojmë me efikasitet dhe zgjidhim problemet. Ekipi ynë, vazhdimisht përpiqet për rritjen e efikasitetit, nivele të shkëlqyera të përsosmërisë dhe më shumë metoda të punës së qëndrueshme. Ne jemi pionierë, maksimizojmë vlerën, minimizojmë ndikimin dhe krijojmë zgjidhje reale.

A ka ndonjë projekt tjetër në proces?

Elson Bajrakurtaj: Po, shumë! Ne vazhdojmë të punojmë me atë Slough Multifuel Facility, pasi na janë dhënë faza shtesë të punimeve. Natyrisht, fokusi ynë kryesor është përfundimi i këtyre punimeve në të njëjtin standard sikurse kemi përfunduar fazat e mëparshme. Përveç kësaj, ne kemi projekte të shumta që fillojnë në vjeshtë. Por ne jemi gjithmonë në kërkim të projekteve të reja dhe klientëve të rinj.

The prestigious English magazine, “Construction UK”, has conducted an interview with the Albanian Elson Bajrakurtaj.
The latter is the founder and director of “Elysium Constructaions”

In this interview, Barokurtaj spoke about the objectives of his company, but also about the project they have undertaken to realize “Slough Multifuel” of SEE.

Interview:

Do you find it challenging to be the leader of such a large project?
Elson Bajrakurtaj: Yes! The pressure is really great. It is an opportunity to prove our worth because of the scale of the project. We are a new company and for us, it is an honor and a pleasure to work on a ‘Tier 1’ project.
Our focus is always to work on projects of any size. It was challenging to work with the highest safety standards and be able to get the job done on time, on budget and at exceptional quality levels. I am really pleased to say that our client was very happy with our work and has continued to use our services, so something has worked properly!

How important is it to provide a structure and a plan when carrying out these projects?

Elson Bajrakurtaj: I believe the right system and staff is the key to completing a successful project. Having a well-structured company means that roles and responsibilities are clearly defined and understood. With a highly technical, accomplished team, at Elysium we take pride in our flexibility and dexterity, which means that every member of our team is involved in all aspects of a project.

The secret of our success in the SSE Phase 2 and 3 projects, and all the others we have closed, is precisely that, with a good, rounded, expertise of our team, the information needed to complete a task can be it is passed on to the right person at the right time and we make sure everyone knows what needs to be done and when it needs to be done. Having a clear plan form is the essential beginning for any professional organization to give the client the best possible value and this is always our priority.

Of course, we understand that things can change so teams must also be very adaptable and communicative to properly support clients. We are in the process of implementing a new management system that will give ourselves and our clients clearer views on each major phase of the projects, which means greater visibility for all.

What were some of the challenges and how did you overcome them?

Elson Bajrakurtaj: Working on the site of a power station was extremely challenging. The main challenge was with known and unknown services, such as water, electrical cables, oil taps, drainage, wells, extraction wells, and more. Identifying and managing these jobs safely required every element of industry best practice, including extensive surveys, GRP.

Another challenge came from working often in the extreme vicinity of overhead utilities, such as steam and gas networks. This meant that we had to create creative temporary work solutions, which would allow us to complete the works while protecting existing assets, but being a team of experienced and imaginative engineers, everyone enjoyed this challenge! We are pleased to say that our solutions were successful. The pressure to deliver on time is great. When you are the Lead Contractor, it means coordination, multiple teams of different disciplines and in such a complicated project it is essential that everything flows smoothly. We have achieved this by working on an agreed and detailed program, while also identifying opportunities for improvement at each stage. One of the most recent challenges we had was filling in the page to a very strict specification within a short period of time. This involved importing over 6,000 tons of material to a close programmer. The client programmer agreed in 14 weeks and through hard work, identifying opportunities for the expedition and offering alternative solutions, we successfully delivered the project in just under nine weeks.
We are now working to provide a workable solution that satisfies SSE and HZI, on a concrete retaining wall to be built along the lines of an existing facade pier screen of a partially demolished building. It goes without saying that jobs need to be done safely, completed on time and on budget and finished for customer satisfaction and quality required. This is based on a deep understanding of the client’s needs as well as their individual way of working. We always aim to develop a close working relationship with our client, so we are in the best place to understand their needs and respond to any changes or challenges they may face.

When you get a new project and get the top contractor position, how does it make you feel?

Eelson Bajrakurtaj: There is an explosion of pride and satisfaction when you win a new contract, but then very quickly, you realize that this is just the beginning and the real work begins now! The responsibility starts immediately and all you want to do is roll up your sleeves and deliver what you promised during the bidding process. What always makes us feel good is the trust that the big companies where we work offer us

Tell us through the enabling works for the new SEE building, Multifuel, what was involved and what are the goals for the project?

Elson Bajrakurtaj: On the first day of the mobilization we were presented with a site with an area of ​​more than four hectares. Being an old site, information about service facilitation, including electrical cables, water networks, gas and steam pipes, was scarce at best. What was expected, from our team was to transform this area, filled with services some of the direct into a level and compact working platform to allow the construction of the next power plant.

On a daily basis, we would find highly unidentified services that we were able to successfully avoid and protect during our operations. We diverted direct services around the perimeter of the site and removed obsolete ones. At the same time, we also built waterfalls, which house the HV cables and flow channels that run through the perimeter of the site so that they do not interfere with future development.

After the services were either diverted, protected or removed, we moved on to the next stage of works to fill all the excavation from the uncultivated soil to the finished level, in places it was up to 6 meters deep. Our proudest achievement is that we were able to finish this work without wasting much time, within budget and five weeks ahead of schedule. For this I say a big applause to the team!

How has covid-19 affected business and projects? Did you have to make any changes in the business?

Elson Bajrakurtaj: In February 2020, we had just completed 2 projects and were preparing for some upcoming projects in March. Then the pandemic started and all the jobs were left on hold.

The situation was really disturbing as no one could have predicted when this would end. Although the situation was grim, we never gave up and increased our marketing strategy and committed to making constant bids for new projects. In parallel, we updated our website to include our extended projects, created a case study booklet, we continued trading and tendering positively for three to four months, which led to the acquisition of a small tower design project. cooling with SSE.

The successful completion of which paved the way for an invitation to tender for the enabling works given to us. Regarding changes in business, we have continued to grow our team and their skills. We are more aware now of the support we need to give our team regarding mental health and well-being, which was not so freely discussed within the industry before the pandemic, some good things have come from a bad situation.

We have also switched to an internet-based management system, giving us greater coordination of every element of a project. This new system also gives the client a customized view of the project through a personalized application.

How did you use the latest construction technology and apply it to get the job done?

Elson Bajrakurtaj: During the tendering phases we used 3D projections, modeling to clearly illustrate each step of the proposed order of works.

Elson Bajrakurtaj: During the tendering phases we used 3D projections, modeling to clearly illustrate each step of the proposed order of works.

We believe this helped the client quickly understand our proposal and proved that we had a deep and detailed understanding of the project. During the construction phases, we used drones to show real-time progress, which also helped us with general logistics. Furthermore, we have benefited from the implementation of simple technologies such as scanning QR codes in on-site bulletin boards throughout the site and within our welfare facilities.

When scanned with a smartphone, QR codes allowed individuals to review relevant drawings, risk assessments, method statements, survey information, and other unlial project information for the area where they were located. This technique was very well received by the operators, H&S consultants and especially by the client.

Drone technology was also used to create 3D site surveys. This is still something we are developing, we believe that in our future projects it will greatly improve accuracy and speed up the whole survey process.

What are the business plans for the future?

Elson Bajrakurtaj: We are determined to grow and become the leading specialist in construction and civil engineering of the country without losing the attention of our core values ​​we work hard, work efficiently and solve problems. Our team is constantly striving for increased efficiency, excellent levels of excellence and more sustainable working methods. We pioneer, maximize value, minimize impact, and create realistic solutions.

Are there any other projects in progress?

Elson Bajrakurtaj: Yes, a lot! We continue to work with that Slough Multifuel Facility, as we have been given additional stages of work. Of course, our main focus is to complete these works to the same standard as we completed the previous stages. In addition, we have numerous projects starting in the fall. But we are always looking for new projects and new clients.