Kryeministri Edi Rama përpos konferencave në media dhe postimeve në rrjetet sociale ka gjetur kohë edhe për të debatuar me komentuesit në faqen e tij në Facebook që i janë kthyer për problemet që i shqetësojnë në këtë kohë pandemie, por edhe shqetësimeve nga procesi i rindërtimit.

Një prej komentuesve i ka kujtuar kreut të qeverisë thirrjet e disa fëmijëve “Rama ik” gjatë një inspektimi që bëri, por kryeministri i është përgjigjur qytetarit duke i thënë se një gjë e tillë e kënaq dhe argëton, ndërsa nuk ka lënë pa shigjetuar PD-në.


In addition to press conferences and posts on social networks, Prime Minister Edi Rama has also found time to debate with commentators on his Facebook page who have returned to him about the problems that concern them in this time of pandemic, but also concerns from the reconstruction process.

One of the commentators reminded the head of government of the calls of some children “Rama ik” during an inspection he made, but the prime minister responded to the citizen by saying that such a thing satisfies and entertains, while he did not leave without arrows PD- in.