Në një postim në rrjetet sociale, kreu i qeverisë thekson se “për të gjithë të punësuarit e pamundësuar për punë, qeveria po vlerëson mundësitë për të adresuar hallin e tyre në Paketën e Zgjeruar.”

Postimi i Ramës:

INFORMACIONI I DITËS SË SOTME PËR PAGAT E LUFTËS PËR BIZNESIN E VOGËL QË KA MBYLLUR AKTIVITETIN

🟢9,506 punonjës e të vetëpunësuar dhe mbi 5,600 biznese kanë përfituar sot, Pagën e Luftës të ofruar si mbështetje e drejtpërdrejtë nga qeveria.

🟢 Mbi 36,400 biznese të fashës 0-14 mln (140.000USD) xhiro në vit mbi 61 mijë të punësuar e vetëpunësuar, kanë dorëzuar aplikimet pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve për të marrë Pagën e Luftës.

🟢 Ndërkohë, për të gjithë të punësuarit e pamundësuar për punë nga lufta në sektorë të tjerë të rëndësishëm të ekonomisë, qeveria po vlerëson mundësitë për të adresuar hallin e tyre në Paketën e Zgjeruar.

🟢 Çdo vend pune është jetik për ata që e kanë dhe për familjen tonë të madhe. Ndaj së bashku me çdo kompani e punëdhënës, por edhe në reflektim të solidaritetit e përgjegjshmërisë së tyre sociale, ne do të bëjmë çmos ta mbajmë aktive këtë armatë punonjësish, që nesër do të jenë në vijën e parë të betejës për shërimin e ekonomisë sonë të plagosur nga lufta.

In a post on social media, the head of government stressed that “for all employees unable to work, the government is evaluating the possibilities to address their plight in the Extended Package.”

Rama’s post:

THE INFORMATION OF TODAY’S DAY FOR WAR PLANTS FOR THE LITTLE BUSINESS THAT CLOSED THE ACTIVITY

🟢9,506 self-employed employees and over 5,600 businesses have benefited today, the War Wage offered as direct government support.

Bi Over 36,400 bandage businesses 0-14 million (140,000USD) turnover per year over 61 thousand employees and self-employed, have submitted applications to the General Directorate of Taxation to receive the War Wage.

🟢 Meanwhile, for all employees unable to work from war in other important sectors of the economy, the government is assessing opportunities to address their plight in the Extended Package.

🟢 Every job is vital for those who have it and for our large family. Therefore, together with every company and employer, but also in reflection of their solidarity and social responsibility, we will do our best to keep this army of employees active, which tomorrow will be at the forefront of the battle for the recovery of our economy. wounded by war.