Nga “Forumi i Prespës”, ku mori pjesë bashkë me liderët e tjerë të rajonit, krueministri Edi Rama foli sërish për “mosmbajtjen e premtimit nga BE për hapjen e negociatave”.

Rama tha se Shqipëria e Maqedonia e Veriut nuk e kanë më në dorë procesin e integrimit, por as mund të paketohen e futen në anije për të shkuar në BE.

Kryeministri u shpreh se Europa nuk mund të tregojë çfarë duhet bërë në rajon, prandaj vendet duhet të bashkohen dhe të mos presin derisa të bëhen anëtare të BE.

”Në masë të madhe kjo është ajo që në ndodh. Të jem i sinqertë nuk e ndjej më, fare, jam tepër serioz. A do të jemi apo jo pjesë e BE kjo nuk varet prej nesh, nuk është në duart tona, s’jemi ata që vendosim.

Megjithatë ne mund të bëjmë shumë punë, mund të bashkëpunojmë, të bëjmë presion që çështjet të jenë më të mira për përmirësimin e ekonomive tona, për krijimin e hapësirave për sipërmarrësit, të rinjtë tanë. Të izoluar dhe me shpinë drejt rajonit, jemi të vegjël, por të bashkuar jemi në masë të arsyeshme mjaftueshëm të mëdhenj.

Ti falenderohemi zotit që nga njëra anë Europa s’mund të na tregojë ç’të bëjmë në këtë rajon, ne mundemi përmes veprimeve tona t’ua lehtësojmë jetën gjithë njerëzve që jetojmë këtu. Pse duhet të presim të bëhemi anëtarë të BE që të bëjmë tregti pa barriera”, ka thënë Rama.

 

From the “Prespa Forum”, where he participated together with other leaders of the region, Prime Minister Edi Rama spoke again about “the failure of the EU to keep its promise to open negotiations”.

Rama said that Albania and Northern Macedonia no longer have the integration process in hand, but neither can they be packed and put on ships to go to the EU.

The Prime Minister said that Europe can not show what needs to be done in the region, so the countries should unite and not wait until they become members of the EU.

“It simply came to our notice then. To be honest I do not feel anymore, at all, I am too serious. Whether we will be part of the EU or not is not up to us, it is not in our hands, we are not the ones who decide.

However, we can do a lot of work, we can cooperate, we can put pressure on the issues to be better for the improvement of our economies, for the creation of spaces for entrepreneurs, our young people. Isolated and with their backs to the region, we are small, but united we are reasonably large enough.

Thank God that on the one hand Europe can not tell us what to do in this region, we can through our actions make life easier for all the people who live here. “Why should we wait to become EU members to do trade without barriers”, said Rama.