Kutoa prej 300 hyrjesh nga Greqia ka bërë që në pikën kufitare të Kapshticës të rifillojnë problematikat dhe të rikthehen radhët.
Që në mëngjes u ezauruan 300 qytetarët që u lejuan të hyjnë në Greqi, kurse të tjerët zënë radhë për të nesërmen.

Disa autobusë dhe dhjetëra automjete me njerëz janë në radhë teksa do të duhet të kalojnë natën aty. Një prej emigrantëve thotë se nesër i skadon tamponi, teksa sot s’ka ku të flejë dhe do të kalojë natën në doganë.

”Më skadon tamponi nesër. Do kthehem mbrapsht. Kam erdhur me autobus. është shumë vështirë në këto kushte. Do kalojmë natën këtu por s’kemi ku flemë. Ku t’i gjej lekët. ”- tha emigranti.

The quota of 300 entrances from Greece has caused the problems at the border point of Kapshtica to resume and the queues to return.
In the morning, 300 citizens who were allowed to enter Greece were exhausted, while the others lined up for the next day.

Several buses and dozens of vehicles with people are in line as they will have to spend the night there. One of the immigrants says that his tampon expires tomorrow, while today he has nowhere to sleep and will spend the night at the customs.

“My tampon expires tomorrow. I will go back. I came by bus. it is very difficult in these conditions. We will spend the night here but we have nowhere to sleep. Where can I find the money? “- said the emigrant.