Kryeministri Edi Rama ditën e sotme ka inspektuar punimet në kantierin e lagjes së re që do të ndërtohet në Fushë Krujë.

Rama pavarësisht se po binte shi, ka zgjedhur që të mos përdor çadër por vetëm një mushama me kapuç dhe ka ecur në drejtim të kantierit. Një gjë tjetër që ra në sy ishte maska e veçantë me trëndafil të kuq që ishte stampuar në anën e majtë.

Sipas Ramës në kantierin e lagjes së re, ku pas përfundimit të infrastrukturës, ka nisur puna për ndërtimin e banesave individuale për familjet e mbetura pa shtëpi në natën tragjike të 26 nëntorit dhe së shpejti nis puna edhe për pallatet e reja.

Ai ka shtuar se 15 pallate banimi me 100 apartamente, 128 shtëpi individuale, shkolla, qendra shëndetësore, zyra shërbimesh publike, zona të gjelbërta si edhe një treg modern për produktet e zonës, do të shtrihen në 10 hektarë tokë dhe do të ndryshojnë rrënjësisht cilësinë e jetës së fëmijëve, prindërve, gjyshërve, që së shpejti do të banojnë në lagjen e re

**qentë le të lehin karvani do të ecë më shpejt përpara🐕‍🦺🐕🦮🦮🐕‍🦺🐕‍🦺

#KrujaqëDuam ⛰🏡🏘🏰

#ShqipëriaqëDuam🇦🇱☀️

 

Today, Prime Minister Edi Rama inspected the works on the construction site of the new neighborhood that will be built in Fushë Krujë.

Rama, despite the fact that it was raining, chose not to use a tent but only a raincoat with a hood and walked towards the construction site. Another thing that stood out was the special red rose mask that was stamped on the left side.

According to Rama, at the construction site of the new neighborhood, where after the completion of the infrastructure, work has begun on the construction of individual apartments for families left homeless on the tragic night of November 26 and soon work will begin on new buildings.

He added that 15 residential buildings with 100 apartments, 128 individual houses, schools, health centers, public service offices, green areas as well as a modern market for local products, will be spread over 10 hectares of land and will radically change the quality. of the lives of children, parents, grandparents, who will soon be living in the new neighborhood

** let the dogs bark the caravan will move faste