Kryeministri Edi Rama ka dalë sot në rrugë për t’iu kërkuar të moshuarve që të qendrojnë në shtëpi.

Në një video të siguruar nga Fax News, kryeministri i vendit shihet teksa urdhëron duke iu bërtitur të moshuarve me ‘këmbë e me duar’, pranë zonës së “Vasil Shantos, në Tiranë, që të shkojnë në shtëpitë e tyre.

“A mundësi të shkosh në shtëpi! Shko në shtëpi sepse infekton veten dhe të tjerët. A ka mundësi të ikësh, mos e zgjat.”- dëgjohet ti thotë Rama të moshuarës, e cila nuk ka as mundësi ti kthejë përgjigje.

Rama shihet pranë qytetarëve pa doreza dhe pa maskë, ndërkohë që rrotull tij janë mbledhur një grumbull i madh qytetarësh, të shtyrë edhe nga kurioziteti i pranisë së tij.

Kryeministri Edi Rama është shoqëruar në terren edhe nga drejtori i Përgjitshëm i Policisë së Shtetit Ardi Veliu, po ashtu edhe nga kamerat e ERTV-së, që me siguri do ta montojnë më vonë dhe kronikën.

Të moshuarit janë dhe grupmosha më e rrezikuar nga Covid 19, dhe qeveria vazhdimisht ka apeluar që ata të mos dalin fare nga shtëpia, dhe ushqimet e ilaçet t’iu çohen nga bashkia, duhet theksuar që mbulon vetëm transportin e tyre dhe jo kostot e blerjes.

Duhet theksuar që kjo është dalja e parë e kryeminsitri Rama në rrugë, që prej shfaqjes së rasteve të para me koronavirus në vendin tonë.

Prime Minister Edi Rama has taken to the streets today to urge the elderly to stay home.

In a video provided by Fax News, the prime minister of the country is seen ordering shouting at ‘Vasil Shanto’ seniors near Tirana’s Vasil Shanto area to go to their homes.

“Can you go home! Go home because it infects yourself and others. Is it possible to leave, do not prolong it. “- Rama is heard telling the elderly, who is not even able to answer.

Rama is seen beside the citizens without gloves and without masks, while a large crowd of citizens are gathered around him, driven by the curiosity of his presence.

Prime Minister Edi Rama has been accompanied on the ground by the Director General of the State Police, Ardi Veliu, as well as by the ERTV cameras, which will probably be mounted later in the story.

The elderly are also the most vulnerable age group to Covid 19, and the government has repeatedly urged them not to leave their homes at all, and that food and medicine be taken away from the borough, it should be noted that it only covers their transportation and not the cost of purchasing .

It should be noted that this is Prime Minister Rama’s first appearance on the street since the first cases of coronavirus in our country.