Kryeministri Edi Rama ka përjashtuar ish-kryebashkiakun e Lushnjes Fatos Tushe nga Partia Socialiste i shkarkuar nga detyra pak ditë më parë pas akuzave të SPAK për korrupsion.

Rama u shpreh se shkarkimi dhe përjashtimi i tij janë masa që mund të rishikohen vetëm nëse në fund të procesit, rezulton i pafajshëm nga akuzat e ngritura ndaj tij. Numri një i qeverisë theksoi se PS nuk është zyrë avokatie e të pandehurve por fuqia e votuar nga populli për ta çuar Shqipërinë në majë.

“Të nderuar dhe të dashur kryebashkiakë socialist. Shkaku që e afrojmë në kohë këtë takim të planifikuar për në fund të korrikut është arrestimi i kryebashkiakut të Lushnjes. Ai dhe të tjerët kanë të drejtën e prezumimit të pafajësisë deri në përfundim të gjykimit por nuk është puna e PS të kërkojë pafajësinë e tyre. Ky është rasti për t’iu përsëritur juve dhe atyre që kanë marrë besimin e popullit se PS nuk është zyrë avokatie e të pandehurve por fuqia e votuar nga populli.

Korrupsioni, ryshfet, bakshishi nuk kanë ngjyrë politike por janë e zeza, llumi me të cilët ne duhet të përballemi për të ndërtuar shtetin e të drejtës dhe për të refuzuar mbrojtjen për këdo nga ne që bie pre e tyre dhe të udhëheqim popullin drejt majës ku duhet ta ngjisim Shqipërinë. Fatos Tushe do shkarkohet nga detyra dhe do përjashtohet, masa që mund të rishikohen vetëm nëse në fund të procesit del i pafajshëm”, tha Rama.

Prime Minister Edi Rama has expelled the former mayor of Lushnja, Fatos Tushe, from the Socialist Party, who was fired a few days ago after SPAK allegations of corruption.

Rama said that his dismissal and expulsion are measures that can be reviewed only if at the end of the process, he is found not guilty by the charges against him. The number one of the government stressed that the SP is not the advocacy office of the defendants but the power voted by the people to take Albania to the top.

“Honorable and dear socialist mayors. The reason why we are approaching this meeting scheduled for the end of July is the arrest of the mayor of Lushnja. He and others have the right to presumption of innocence until the end of the trial but it is not the SP’s job to seek their innocence. This is an opportunity to reiterate to you and those who have gained the trust of the people that the SP is not the advocacy office of the defendants but the power voted by the people.

Corruption, bribery, tips have no political color but are black, the sludge we have to face to build the rule of law and refuse protection for any of us who fall prey to them and lead the people to the top where we must annex Albania. “Fatos Tushe will be fired and will be expelled, measures that can be reviewed only if at the end of the process he turns out to be innocent”, said Rama.