Ditën e sotme Rama është shprehur se është i gatshëm të bashkëpunojë me opozitën, konkretisht me Lulzim Bashës, por me ushtin që ky i fundit, sipas tij, të shkëputet nga Berisha dhe Monika Kryemadhi.

Ai thotë se është i gatshëm ta bëjë këtë sakrificë për të transformuar jetën politike që është kthyer në stres për shqiptarët. “Pas 25 prillit jam i gatshëm të bashkëpunoj me opozitën, dhe me Bashën, por me një kusht të thjesht që të ndahet nga Meta dhe Berisha.

Për të transformuar një jete politike që është realisht që është kthyer në stres për shqiptarët. Bashkëpunim ngushtësisht si në vendet që ne duam të arrijmë dhe atyre që ne duam t’i ngjajmë, nuk flas për gjëra konkrete, se ne do kemi shumicën, por sidoqoftë në emër të shumicës unë jam shumë i gatshëm të shkoj përtej politikës së këtyre viteve dhe të angazhohem që politika e ardhshme të jetë 100% të mirëqenies shqiptare, jo te konfliktet dhe idiotësisë”- u shpreh ndër të tjera Rama.

Today, Rama has expressed that he is ready to cooperate with the opposition, specifically with Lulzim Basha, but with the aim of the latter, according to him, to break away from Berisha and Monika Kryemadhi. He says he is ready to make this sacrifice to transform the political life that has turned into stress for Albanians.

“After April 25, I am ready to cooperate with the opposition, and with Basha, but with a simple condition to be separated from Meta and Berisha. To transform a political life that has really turned into stress for Albanians.

Working closely both in the countries we want to reach and the ones we want to be like, I am not talking about concrete things, that we will have the majority, but nevertheless on behalf of the majority I am very willing to go beyond the politics of these years and to commit that the future policy should be 100% of the Albanian welfare, not of conflicts and idiocy “- said among others Rama.