“Është ish-kryeministri i Kosovës ky dhe dorëheqjen, me demek dhe është akoma atje është një person për të cilin jam detyruar për herë të parë dhe hera e fundit që ta dalë publikisht, sepse gënjeu në mënyrën më të paskrupullt”

Rrit madhesinë e shkrimit Zvogëlo madhesinë e shkrimit
TIRANË- Kryeministri Edi Rama do të hedhë në gjyq ish-kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinajn. Paralajmërimi për padi ndaj Haradinajt, kryeministri Rama e bëri mbrëmjen e djeshme në ‘Opinion’, lidhur me një deklaratë të tij për një skenar për ndarje të Kosovës.

Haradinaj ishte shprehur se kishte ndaluar një plan të kryeministrit të Shqipërisë, në bashkëpunim me Presidentin e Serbisë dhe Hashim Thaçin, për ndarjen e Kosovës, madje ata kishin planifikuar për të grabitur 10 miliardë € fitime nga miniera e Trepçës.

“Për 10 miliardshin po përgatis, jo unë, unë kam një zyrë të posaçme të anti-shpifjes. Në gjykatat e Kosovës zotëria do të duhet të vijë të provojë akuzën për 10 miliardë që do ndaheshin në tavolinë midis meje, Hashim Thaçit dhe Presidentit të Serbisë. Por një gjë ditë të them unë, këtyre lloj politikanëve bravo u qoftë që gjejnë dhe bëjnë i them unë… Dmth që ti thuash një populli që ishin 10 miliardë në sofër dhe do të ndaheshin midis këtyre të treve që ranë dakord të ndanin Kosovën dhe të marrësh akoma vota… Ata që votojnë për këtë lloj politike ato qofshin dhe bravo u qoftë!”,-u shpreh Rama.

Kryeministri Edi Rama shtoi se për Haradinajn doli publikisht për ta përgënjeshtruar, pasi ai kishte pretenduar se i kishte bërë presion gjatë një takimi në Berlin, në prani të Merkel dhe Macron për të hequr taksën e vendosur nga ai për produktet serbe.

“Është ish-kryeministri i Kosovës ky dhe dorëheqjen, me demek dhe është akoma atje është një person për të cilin jam detyruar për herë të parë dhe hera e fundit që të dalë publikisht, sepse gënjeu në mënyrën më të paskrupullt”,- tha Rama.

Rama: I will sue Ramush Haradinaj for libel. To prove in court how the 10 billion would be divided between me, Vucic and Thaci

“It’s the former Prime Minister of Kosovo and this resignation, in a timely manner, and he’s still there for the first time and the last time I was forced to go public, because he lied in the most unscrupulous way.”

TIRANA – Prime Minister Edi Rama will sue former Kosovo Prime Minister Ramush Haradinaj. Announcing the lawsuit against Haradinaj, Prime Minister Rama made the following statement yesterday in an “Opinion” regarding his statement on a scenario for partitioning Kosovo.

Haradinaj had said he had stopped a plan by the Albanian prime minister, in co-operation with the President of Serbia and Hashim Thaci, to partition Kosovo, and they had even planned to steal € 10 billion in profits from the Trepca mine.

“I’m preparing for the $ 10 billion, not me, I have a special anti-defamation office. In the courts of Kosovo, the master will have to prove the 10 billion charge that would be shared between me, Hashim Thaci and the President of Serbia. But one day I say, these kind of politicians thumbs up if they find and do I say… I mean to say to a people who were 10 billion in mahogany and would be divided between these three who agreed to divide Kosovo and get votes still … Those who vote for this kind of policy, let them be and thumbs up! “- said Rama.

Prime Minister Edi Rama added that he came out publicly to deny Haradinaj after he allegedly pressured him during a meeting in Berlin, in the presence of Merkel and Macron, to abolish the tax imposed on him for Serbian products.

“It is the former Prime Minister of Kosovo and this resignation, in a timely manner, and he is still there for the first time and last time I was forced to go public, because he lied in the most unscrupulous way,” Rama said. .