Partia Socialiste ka nisur zyrtarisht përgatitjet për fushatën zgjedhore. Pas takimit me grupin parlamentar, kryeministri Edi Rama do të mbledhë pasditen e së enjtes kryetarët e bashkive.

Partia Socialiste ka nisur zyrtarisht përgatitjet për fushatën zgjedhore. Pas takimit me grupin parlamentar, kryeministri Edi Rama do të mbledhë pasditen e së enjtes kryetarët e bashkive.

Takimi pritet të zhvillohet sërish në qytetin e Elbasanit ndërkohë në fokus të takimit do të jenë porositë për kryebashkiakët socialistë për të siguruar votat e mjaftueshme për një mandat të tretë për Partinë Socialiste. Në fokus të diskutimeve do të jetë edhe zhvillimi i Asamblesë së Përgjithshme të PS-së. Asambleja ishte parashikuar që të mbahej në datën 4 shtator, por ajo është shtyrë. Si data paraprake është caktuar fillimisht 11 shtatori.

Megjithatë, referuar të njëjtave burimeve, nuk përjashtohet mundësia që të ndryshohet sërish datat, për shkak se ka ngecur puna se nuk është gjetur një zgjidhje për të bërë organizimin duke masat anti COVID. Skenari që po diskutohet është zhvillimi i takimeve në tre qytete kryesore, Shkodër për veriun, Fier për jugun dhe do të lidhen online me Tiranën ku do të mbajë fjalën kryeministri Edi Rama. Megjithatë, kjo është në diskutime e sipër.

Mbetet për t’u parë se çfarë do të prodhojë takimi i pasdites së sotme. Kujtojmë që takimi i dy ditëve më parë i deputetëve me kryetarin Edi Rama u mbyll me një paralajmërim të fortë, se nëse nuk japin gjithçka për të siguruar votat për PS nuk do të jenë në formacionin e ardhshëm. Nuk dihet ende nëse tonet do të jenë po kaq të ashpra dhe për kryebashkiakët socialistë.

 

The Socialist Party has officially started the preparations for the election campaign. After the meeting with the parliamentary group, Prime Minister Edi Rama will convene the mayors on Thursday afternoon.

The Socialist Party has officially started the preparations for the election campaign. After the meeting with the parliamentary group, Prime Minister Edi Rama will convene the mayors on Thursday afternoon.

The meeting is expected to take place again in the city of Elbasan, while the focus of the meeting will be the messages for the socialist mayors to secure enough votes for a third term for the Socialist Party. The focus of discussions will be the development of the General Assembly of the SP. The assembly was scheduled to be held on September 4, but it has been postponed. The preliminary date is initially set at 11 September.

However, referring to the same sources, the possibility of changing the dates again is not ruled out, because the work has stalled because no solution has been found to make the organization through anti-COVID measures. The scenario being discussed is the holding of meetings in three main cities, Shkodra for the north, Fier for the south and will be connected online with Tirana where the Prime Minister Edi Rama will deliver a speech. However, this is under discussion.

It remains to be seen what this afternoon’s meeting will produce. We recall that the meeting of the deputies two days ago with the chairman Edi Rama was closed with a strong warning, that if they do not give everything to secure the votes for the SP, they will not be in the next formation. It is not yet known whether the tones will be just as harsh for the socialist mayors.