Kryedemokrati Lulzim Basha i është përgjigjur pyetjes nëse pas zgjedhjeve të 25 prillit do të jetë në një bashkëqeverisje me PS-në, ndërsa Edi Rama do të marrë postin e presidentit.

Ai tha se ndryshimi vjen me ikjen e Ramës, duke mohuar kategorikisht një bashkëqeverisje PS-PD, ndërsa shtoi se vendi e ka një president që po bën gjithçka për të mbrojtur Kushtetutën.

“Domethënë PD, unë dhe opozita e bashkuar, që u përballëm prej ditës së parë me këtë qeverisje, që dògjëm mandatet, që bëmë çdo sakrificë dhe përpjekje për të larguar këtë njeri, do të shkojmë në martesë me një qeveri ilegjitime që ka prodhuar vetëm dështìme dhe ka dalë nga martesa me kr1mìn e organìzuar. Ne nuk ndalemi deri në largimin e Edi Ramës. Ndryshimi fillon me largimin e Edi Ramës.

Vendi e ka një president, i cili edhe në kushte shumë të vështira po bën gjithçka për të mbrojtur atë që i ka mbetur karabinasë kushtetuese. Për fat të mirë kemi një lajm të mirë, plotësimi i Gjykatës Kushtetuese, edhe pse është hap i vonuar”, tha Basha.

The leader of the Democrats, Lulzim Basha, has answered the question whether after the elections of April 25, he will be in a co-government with the SP, while Edi Rama will take the post of president.

He said the change comes with Rama’s departure, categorically denying a PS-PD co-government, while adding that the country has a president who is doing everything to protect the Constitution.

“That is, the DP, me and the united opposition, who faced from the first day with this government, who burned the mandates, who made every sacrifice and effort to remove this man, will go to marriage with an illegitimate government that has produced only failed and left the marriage with the organized crime. We do not stop until the departure of Edi Rama. The change begins with the departure of Edi Rama.

The country has a president who, even in very difficult conditions, is doing everything to protect what is left of the constitutional carbine. “Fortunately, we have good news, the completion of the Constitutional Court, even though it is a delayed step”, said Basha.