Quhet Rapid Test, e ka bekimin e OBSH-së dhe e jep brenda 5 minutash përgjigjen nëse je apo jo i infektuar nga koronavirusi. Mjaftojnë disa pika gjaku të pacientit, thotë La Repubblica, dhe mjekët brenda një kohe rekord arrijnë të kuptojnë nëse ka prani të Covid-19.

Testi ka mbërritur në strukturat e para spitalore italiane, e shumë shpejt pritet një shpërndarje e gjerë e tij. Rapid test pritet tua lehtësojë ndjeshëm punën mjekëve që po përballen me sëmundjen në Italinë e shpallur së fundi si epiqendrën e re të saj në botë.

Duke qenë se mund të garantojë një kontroll më të shpejtë, ai mendohet se do të ndikojë dhe në frenimin e pandemisë që ka detyruar izolimin e miliona njerëzve. Italia është vendi më i prekur i globit me 6.820 viktima.

Testi është regjistruar me procedure të rregullt në ministrinë italiane të shëndetësisë, pasi ka rezultuar i suksesshëm në një sërë spitalesh kineze. Vetëm një ditë më parë, shefi i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus, deklaroi se pandemia e koronavirusit “ka marrë hov”.

Ai tha se do ti drejtohet krerëve të G20-ës, apo grupit të vendeve më të industrializuara, këtë javë, për t’i kërkuar që të punojnë së bashku në prodhimin e paisjeve mbrojtëse.

It’s called the Rapid Test, has the WHO’s blessing and gives you the answer within 5 minutes of whether or not you’re infected with coronavirus. Several patient blood drops are sufficient, La Repubblica says, and doctors within a record time can determine if Covid-19 is present.

The test has arrived at the first Italian hospital structures, and a wide distribution is expected soon. Rapid test is expected to significantly ease the work of doctors who are dealing with the disease in Italy recently announced as its new epicenter in the world.

Because it can guarantee faster control, it is also thought to have a bearing on the pandemic that has forced the isolation of millions. Italy is the most affected country on the globe with 6,820 casualties.

The test was registered with the Italian Ministry of Health after a successful procedure in a number of Chinese hospitals. Just a day earlier, WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesus declared that the coronavirus pandemic had “taken off.”

He said he would address the leaders of the G20, or group of more industrialized nations, this week to ask them to work together on the production of protective equipment.