Një rekord fletësh votimi janë shpallura të pavlefshme në zgjedhjet e 25 prillit të vitit 2021. Deri më tani KQZ ka numëruar gati 563 932 vota të hedhura në 1894 kuti votimi në të gjithë vendin, por ajo që bie në sy është numri i lartë i fletëve të votimit të pavlefshme.

Sipas të dhënave të deri tanishme të KQZ-së janë shpallur ta pavlefshme 28 854 fletë votimi ose më tepër se 5.4 % e totalit të hedhura në kutitë e votimit, raporton abcnews.al.

Kjo shifër është rekord krahasuar me zgjedhjet e 2017, në të cilat u konstatuan 2 për qind fletë votimi të pavlefshme.

Ndërkohë një ndër arsyet kryesore dyshohet se është fleta e re e votimit, ku qytetarët duhet të bënin kujdes dhe të zgjidhnin partinë dhe një nga kandidatët e partisë.

A record number of ballots were declared invalid in the elections of April 25, 2021. So far, the CEC has counted almost 563,932 votes cast in 1894 ballot boxes across the country, but what stands out is the high number of ballots. of invalid voting.

According to the current data of the CEC, 28,854 ballots have been declared invalid or more than 5.4% of the total cast in the ballot boxes, reports abcnews.al.

This figure is a record compared to the 2017 elections, in which 2 percent of ballots were found invalid.

Meanwhile, one of the main reasons is suspected to be the new ballot paper, where citizens had to be careful and choose the party and one of the party candidates.