Pothuaj në të gjithë burgjet e vendit të burgosurit janë hedhur në grevë urie.

Ata protestojnë për takimet me familjarët por edhe me avokatët të cilat nuk realizohen që pas daljes së aktit normativ i cili në kuadër të epidemisë i ndaloi vizitat në burgjet shqiptare.

Por përpos kësaj të burgosurit kanë protestuar edhe për ushqimin dhe higjienën në institucionet e vuajtjes së dënimit pasi sipas tyre janë skandaloze ndërsa kanë njoftuar se janë kërcënuar me transferim apo izolim, nëse bënin publike pretendimet e tyre.

Këtë të mërkurë familjarët e të dënuarve në Peqin protestuan para këtij burgu në mbështetje të të afërmve të tyre.

Siç shihet nga pamjet e siguruara nga abcnews.al, ata janë paraqitur pranë ambienteve të burgut teksa policia përpiqet tu shpjegojë, që të ketë një përfaqësues të tyre për të paraqitur ankesat që kanë, pranë institucionit.

Por pavarësisht grevave që vazhdojnë prej disa ditësh Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, nuk kanë reaguar publikisht për situatën apo për kërkesat e të burgosurve.

Prisoners have gone on hunger strike in almost all prisons in the country.

They protest for the meetings with the family members but also with the lawyers which are not realized since the issuance of the normative act which in the framework of the epidemic stopped the visits to the Albanian prisons.

But in addition to this, the prisoners have also protested for food and hygiene in the penitentiary institutions, as according to them they are scandalous, while they have announced that they have been threatened with transfer or isolation, if they make public their claims.

This Wednesday, the families of the convicts in Peqin protested in front of this prison in support of their relatives.

As can be seen from the images provided by abcnews.al, they have appeared near the prison premises as the police try to explain, so that there is a representative of theirs to submit their complaints to the institution.

But despite the strikes that have been going on for several days, the Ministry of Justice and the General Directorate of Prisons have not reacted publicly to the situation or to the demands of the prisoners.